BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Jan (Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Branch in Warsaw, Poland)
Tytuł
Polish Farm Machinery Market after Accession to the European Union - Prices of Means of Agricultural Mechanization
Polski rynek maszyn rolniczych po wejściu do Unii Europejskiej - ceny środków mechanizacji rolnictwa
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, z. 4 (34), s. 99-109, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Mechanizacja rolnictwa, Przemysł maszyn rolniczych, Ceny
Machinery and equipment, Agricultural mechanization, Agricultural machinery industry, Prices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej zwiększono stawkę VAT na sprzęt rolniczy z 0 do 22%. Było to główną przyczyną wzrostu cen zestawu 34 środków mechanizacji rolnictwa, którego cena w czerwcu 2004 roku była o 28,1% wyższa niż rok wcześniej. Lata 2006-2009 charakteryzowała się dość stabilną ceną zestawu, mimo drożenia większości maszyn wchodzących w jego skład. W tym czasie nastąpiły obniżki ceny najdroższej maszyny - kombajnu zbożowego. Od 2010 roku notowano umiarkowany, lecz na ogół wyższy od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji), wzrost cen zestawu. W okresie 2003-2013 podrożał on o 66,7%, podczas gdy inflacja w tym czasie wyniosła 32,6%. W latach: 2004, 2005, 2010 i 2013 wzrost cen zestawu przewyższał inflację, odpowiednio o 16,8; 15,5; 3,5 i 3,1 punktu procentowego. Mimo wzrostu cen sprzętu rolniczego od 2004 roku, ekwiwalentem zestawu 34 maszyn była w 2013 roku mniejsza o 1,0-33,3% masa bądź objętość żywca wieprzowego i wołowego, pszenicy, mleka oraz ziemniaków. Zestaw ten podrożał w stosunku do jednostki masy żyta i korzeni buraków cukrowych (o 4,1 i 40,3%). (abstrakt oryginalny)

VAT for farm machinery has been increased from 0 to 22% level since the accession to the EU. This was a main reason for rise in prices of a set of 34 farm machines which in June 2004 was by 28.1% higher than a year earlier. Thanks to the decrease in prices of the most expensive farm machines - harvester threshers, during the years 2006--2009 the price level was quite stable, even though prices of most machines rose. From 2010 moderate, but generally higher than the inflation rate rise in price of the set was observed. During the years 2003-2013 the price of the set of 34 farm machines grew more expensive by 66.7%, whilst the inflation index increased by 32.6%. In 2004, 2005, 2010 and 2013 the rate of increase of prices of farm machines was higher than dynamics of the inflation index (relatively by 16.8, 15.5, 3.5 and 3.1 per cent points). In spite of machinery price growth, the equivalent of the set of 34 machines in form of mass or volume of swine and cattle for slaughter, wheat, milk and potato was in 2013 by 1.0 to 33.3% lower than in 2003. The above mentioned set as related to the unit of mass of rye and sugar beet was by 4.1 and 40.3% more expensive. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baer-Nawrocka A., Markiewicz N., 2013. Relacje między czynnikami produkcji a efektywność wytwarzania w rolnictwie Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 3(29), 5-16.
 2. Golka W., Wójcicki Z., 2009. Ocena działalności rozwojowych gospodarstw rodzinnych. Probl. Inż. Roln. 1(63), 35-42.
 3. Jucherski A., Król K., 2012. Wpływ postępu technologicznego na efekty ekonomiczne wybranych górskich gospodarstw rodzinnych. Probl. Inż. Roln. 3(77), 25-34.
 4. Klepacki B., Żak A., 2013. Agrarian transformations in the territory of Poland before and after integration into the European Union. J. Agribus. Rural Dev. 4(30), 95-113.
 5. Michałek R., 2009. Uwarunkowania kształtujące model współczesnego rolnictwa. Probl. Inż. Roln. 2(64), 5-11.
 6. Parafiniuk S., 2013. Wyposażenie techniczne a efektywność pracy w gospodarstwach o różnych systemach produkcji rolniczej. Probl. Inż. Roln. 2(80), 115-121.
 7. Pawlak J., 2010. Produkcja i ceny maszyn rolniczych w Polsce po wejściu do UE. Probl. Inż. Roln. 1(67), 45-53.
 8. Pawlak J., 2012. Rynek ciągników rolniczych w Polsce w latach 2000-2010. Probl. Inż. Roln. 1(75), 5-14.
 9. Piwowar A., 2012. Zmiany na rynku rolniczych usług mechanizacyjnych w Polsce w latach 2004-2009. J. Agribus. Rural Dev. 4(26), 81-90.
 10. Prices in the national economy in 2004. 2005. Central Statistical Office, Warsaw.
 11. Prices in the national economy in 2005. 2006. Central Statistical Office, Warsaw.
 12. Prices in the national economy in 2006. 2007. Central Statistical Office, Warsaw.
 13. Prices in the national economy in 2007. 2008. Central Statistical Office, Warsaw.
 14. Prices in the national economy in 2008. 2009. Central Statistical Office, Warsaw.
 15. Prices in the national economy in 2012. 2013. Central Statistical Office, Warsaw.
 16. Prices in the national economy in 2013. 2014. Central Statistical Office, Warsaw. http://old.stat.gov.pl/gus/5840_ceny_w_gospodarce_PLK_HTML.htm.
 17. Rynek środków produkcji dla rolnictwa. Stan i perspektywy. 2014. Red. A. Zalewski. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
 18. Sawa J., 2012. Opis procesów produkcji gospodarstwa jako warunek jego modernizacji. Probl. Inż. Roln. 3(77), 15-24.
 19. Stan i kierunki rozwoju techniki oraz infrastruktury rolniczej w Polsce. 2005. Red. A. Szeptycki. IBMER, Warszawa.
 20. Statistical Yearbook of Agriculture 2007. 2008. Central Statistical Office, Warsaw.
 21. Statistical Yearbook of Agriculture 2008. 2009. Central Statistical Office, Warsaw.
 22. Statistical Yearbook of Agriculture 2009. 2010. Central Statistical Office, Warsaw.
 23. Statistical Yearbook of Agriculture 2010. 2011. Central Statistical Office, Warsaw.
 24. Statistical Yearbook of Agriculture 2013. 2014. Central Statistical Office, Warsaw.
 25. Wójcicki Z., 2009. Potrzeby i możliwości inwestycyjne rozwojowych gospodarstw rodzinnych. Probl. Inż. Roln. 3, 5-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu