BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kujawiak Sebastian (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Bykowski Jerzy (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Mazur Robert (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Ziemblińska Klaudia (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Nyćkowiak Jędrzej (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Warunki efektywności finansowej indywidualnych systemów zagospodarowania wód opadowych
Cost-Efficiency of Rainwater Collecting Systems for Individual Household
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, z. 4 (34), s. 91-98, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Opad atmosferyczny, Efektywność finansowa, Gospodarka wodna, Zasoby wodne, Inwestycje w ochronę środowiska
Precipitation, Financial efficiency, Water management, Water resources, Environmental investments
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
W pracy przeprowadzono analizę technicznych i ekonomicznych aspektów budowy i eksploatacji trzech wariantów instalacji do zagospodarowania wód opadowych, w warunkach klimatycznych centralnej Wielkopolski. Oszacowano ilości wód opadowych, jakie można pozyskać w nieruchomościach zlokalizowanych w gminie Tarnowo Podgórne, zróżnicowanych pod względem powierzchni dachu, na tle normatywnego zużycia wody przez czteroosobowe gospodarstwo domowe. Stwierdzono, że w analizowanych warunkach, gdy dachy mają małą (80 m2), a nawet średnią powierzchnię (135 m2), nie jest możliwe uzyskanie odpowiedniej ilości wody z opadów do pełnego zaspokojenia pozakonsumpcyjnych potrzeb gospodarczych, w latach średnich pod względem rocznej sumy opadów atmosferycznych. Przy obecnych kosztach instalacji w Polsce efektywny pod względem finansowym okazał się najprostszy wariant systemu, który umożliwia wykorzystanie wody jedynie do celów ogrodowych. Zwiększenie efektywności stosowania urządzeń będzie możliwe w przypadku wzrostu cen za doprowadzenie wody i odbiór ścieków stosowanych przez przedsiębiorstwa komunalne, względnie w przypadku zmian warunków finansowania takich zakupów, np. poprzez dopłaty lub preferencyjne oprocentowania kredytów na ich zakup. (abstrakt oryginalny)

The aim of this investigation was an assessment of the application effectiveness of three alternatives for rainwater harvesting systems for individual households, in central Great Poland climatic conditions. During the study the amount of storm water, which can be collected from the 3 different size roof areas (80, 135, 185 m2) was assessed, in relation to the needs of a four-person family, for the region of the Tarnowo Podgórne. The receivable amount of rainwater was analysed at a rate of 10, 25, 50% of total annual precipitation occurrence probability, including the lower values, appeared in the period of 1960-2008. For the financial efficiency evaluation of investment, an indicator of the average annual cost per unit (Ws) and the net present value (NPV) were used. The results show that for the Great Poland region with the average annual sum of precipitation of 550 mm, only the roof surfaces of 185 m2 and bigger allow obtaining the profits from collected rainwater and reimbursement for building rainwater harvesting installations within 30 years of its operation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Domènach L., Saurí D., 2011. A comparative appraisal of the use of rainwater harvesting in single and multifamily buildings of the Metropolitan Area of Barcelona (Spain): social experience, drinking water savings and economic costs. J. Cleaner Production 19, 598-608.
  2. Guide to COST-BENEFIT ANALYSIS of investment projects. Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession. 2008. Directorate General Regional Policy. European Commission. 294.
  3. Jones M.P., Hunt W.F., 2010. Performance of rainwater harvesting systems in southeastern United States. Resour. Conserv. Rec. 54, 623-629.
  4. Królikowska J., Królikowski A., 2012. Wody opadowe. Odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie. Wyd. Seidel-Przywecki Sp. z. o.o., Warszawa.
  5. Podejście kosztowe w wycenie nieruchomości - metodologia, zużycie obiektów, przykłady. 2012. Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa, Warszawa.
  6. Rogowski W., 2008. Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Wolters Kluwer, Kraków.
  7. Woś A., 1999. Klimat Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
  8. www.bankier.pl Polski Portal Finansowy [dostęp: 2.06.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu