BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marks-Bielska Renata (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Kisiel Roman (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Educational Barriers and Opportunities for Youth from Areas of Former State-Owned Farms Based on the Example of Grodziczno Municipality
Bariery i szanse edukacyjne młodzieży z terenów popegeerowskich na przykładzie gminy Grodziczno
Źródło
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Seria Ekonomia, 2007, z. CCCLXXXV (6), s. 85-95, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Edukacja młodzieży, Młodzież, Przedsiębiorstwo państwowe, Rolnictwo
Education, Youth education, Youth, State enterprises, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu przedstawienie wyników badań przeprowadzonych na terenie gminy Grodziczno w woj. warmińsko-mazurskim, dotyczących barier i szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej z terenów popegeerowskich. Konieczne jest określenie systemowych rozwiązań problemów środowisk popegeerowskich, bowiem ludzie zamieszkujący tereny po byłych PGR nie są w stanie samodzielnie zaradzić sytuacji, w której się znaleźli. Problemem pozostającym do tej pory bez rozwiązania jest wyrównywanie szans kształcenia dzieci i młodzieży, pochodzących ze środowisk popegeerowskich. Umożliwienie podwyższenia poziomu wykształcenia młodzieży pochodzącej ze wsi, a szczególnie z obszarów po byłych PGR, jest warunkiem koniecznym, aby ta grupa mogła w przyszłości skorzystać, w większym stopniu niż obecnie, z pozytywnych skutków transformacji gospodarczo-ustrojowej i integracji z Unią Europejską. (abstrakt oryginalny)

This paper aims at presenting the results of studies conducted in Grodziczno municipality in the province of Warmia and Mazury concerning educational barriers and opportunities for lower secondary school youth from areas of former State-owned farms. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kapitał społeczny i ludzki. (2004). In: Polska wieś po wejściu do Unii Europejskiej. FDPA, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa: 79-104.
  2. Kisiel R., Marks-Bielska R. (2002): Edukacja szansą awansu społecznego młodzieży ze środowisk popegeerowskich. Polit. Społ. 10: 17-20.
  3. Marginalność i procesy marginalizacji. (1999). Ed. K. Frieske. IPiSS, Warszawa.
  4. Marks-Bielska R., Białobrzeska R. (2005): Konieczność inwestowania w kapitał ludzki w warunkach globalizacji. In: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów: 147-156.
  5. Na prostej? Polska w przededniu członkostwa w UE. EU - monitoring VII. (2003). Eds M. Morody, J. Wilkin. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE, Fundacja im. Friedricha Eberta, Kraków.
  6. Poławski P. (1999): Marginalność społeczna i wychowanie. Polit. Społ. 11-12: 21-25.
  7. Rocznik statystyczny woj. warmińsko-mazurskiego. (2003). US, Olsztyn.
  8. Sikora E. (2001): Młodzież o swej sytuacji, planach, dążeniach życiowych i zawodowych. In: Mieszkańcy osiedli byłych pegeerów o swojej sytuacji życiowej. Ed. Z. Kawczyńska-Butrym. Studio Poligrafii Komputerowej "SQL" s.c., Olsztyn: 51-63.
  9. Tarkowska E. (2002): Miejsce i rola wykształcenia w biografiach młodych ludzi z byłych PGR-ów. In: Młodzież z byłych PGR-ów. Raport z badań. Inst. Spraw Publ., Warszawa: 18-70.
  10. Tarkowska E., Korzeniewska E. (2002): Młodzież z byłych PGR-ów. Raport z badań. Inst. Spraw Publ., Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-0261
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu