BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiryluk-Dryjska Ewa (Agricultural University of Poznań)
Tytuł
Macroregional Differantiation of Farmers' Interest in Polish Rural Development Program Measures in Poland
Makroregionalne zróżnicowanie aktywności rolników w ubieganiu się o środki finansowe Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Źródło
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Seria Ekonomia, 2007, z. CCCLXXXV (6), s. 67-75, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój rolnictwa, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Finansowanie rolnictwa
Rural development, Rural Development Programme, Agricultural finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań jest analiza zróżnicowania regionalnego aktywności rolników w ubieganiu się o środki finansowe Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 nadanych przez rolników. Wyniki badań wskazują na istotne zróżnicowanie zainteresowania rolników działaniami PROW w wyodrębnionych w pracy makroregionach rolniczych kraju. Największą aktywnością wykazywali się rolnicy z makroregionów lepiej rozwiniętych. Dotyczyło to w szczególności działań prorozwojowych lub wymagających pewnego zaangażowania ze strony rolników. Natomiast w makroregionie Południowo-Wschodnim odnotowano najmniejszą aktywność rolników. Ten makroregion charakteryzuje się niekorzystną, wręcz anachroniczną, strukturą agrarną, przeludnieniem i rozdrobnieniem gospodarstw, co powoduje niską produktywność rolnictwa. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to research farmers' interest in the measures of Polish Rural Development Program 2004-2006 considering its macroregional differentiation. The results show significant regional differentiation in the number of application for PROW measures in four analysed macroregion of Poland. The highest percentage of holding applied for PROW measures in areas already better developed. In particular it concerned the innovative and prospective pro-grams which required more commitment from farmers. The macroregion where the farmers' interest in structural programs was the lowest was the South-Eastern area of Poland, which among all analysed macroregions is characterised by the worst agricultural potential. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański J. (2003): Transforming the functional structure of Poland's rural areas. In: Alternatives for European Rural Areas. Eds J. Bański, J. Owsiński. IERiGŻ, Warszawa.
 2. Baum S., Trapp C., Weingarten P. (2004): Typology of rural areas in the Central and Eastern European UE new Member States. Discussion Paper 72, Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe, Halle.
 3. Gorzelak G. (1998): Regional and local potential for transformation in Poland. Regional and Local Studies 14, Warszawa: 175.
 4. Michna W. (2001): Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jej regionalizacja. Stud. Monogr. IERiGŻ, Warszawa.
 5. Mrówczyńska-Kamińska A., Kiryluk E. (2005): Analiza regionalna potencjału produkcyjnego rolnictwa i stopnia jego wykorzystania w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA 7, 4, Warszawa: 256.
 6. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2004-2006. (2004). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 7. Plan wyboru gospodarstw rolnych do polskiego FAND. (2004). IERiGŻ, Warszawa.
 8. Poczta W., Mrówczyńska-Kamińska A. (2004): Agrobiznes w Polsce jako subsystem gospodarki narodowej. Wyd. AR, Poznań.
 9. Polska wieś - raport o stanie wsi. (2002). Eds M. Puczyłowska, I. Nurzyńska, J. Węsierski. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), Warszawa.
 10. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2005. (2005). GUS, Warszawa.
 11. Regionalizacja systemu płatności jednolitej w Polsce. (2005). FAPA, Warszawa.
 12. Rosner A. (2002): Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich pod kątem widzenia struktur gospodarczych. In: Wiejskie problemy kumulacji barier rozwojowych. Ed. A. Rosner. PAN, Warszawa.
 13. Stola W. (2004): Regionalne zróżnicowanie struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce. In: Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy. Ed. J. Bański. Warszawa.
 14. Swianiewicz P., Ziemianowicz W., Mackiewicz M. (2000): Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce - zróżnicowanie regionalne. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 15. Ward J.H. (1963): Hierarchical grouping to optimize an objective function. J. Am. Stat. Assoc. 53: 236.
 16. Zgliński W. (2001): Wizje, koncepcje, strategie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce. In: Wieś i Rolnictwa u Progu Unii Europejskiej. Ed. J. Bański. Rural Studies 1, Warszawa: 85-97.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-0261
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu