BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jąder Karolina (Agricultural University of Poznań)
Tytuł
Conditionings of Development of the Concept for Selling Regional Products in the Wielkopolska Food Products Market
Uwarunkowania rozwoju koncepcji sprzedaży produktów regionalnych na wielkopolskim rynku artykułów spożywczych
Źródło
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Seria Ekonomia, 2007, z. CCCLXXXV (6), s. 39-49, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Produkty regionalne, Artykuły spożywcze, Zachowania konsumenta
Globalization, Regional product, Foodstuffs, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
W artykule zostały przedstawione teoretyczne uwarunkowania rozwoju koncepcji sprzedaży produktów regionalnych. Szczegółową analizą objęto szanse rozwoju owych strategii na rynku artykułów spożywczych w Wielkopolsce, przedstawiając uwarunkowania ze strony popytu. Stwierdzono, iż regionalne rynki produktów spożywczych mają szanse rozwoju także w warunkach wzrastającej globalizacji, a podstawą powodzenia koncepcji sprzedaży produktów i marek regionalnych jest istniejące zainteresowanie konsumentów regionalnym pochodzeniem nabywanych artykułów, uwarunkowane z kolei istnieniem pozytywnego wizerunku regionu, który może zostać przeniesiony na produkty wytwarzane na danym obszarze. Dowiedziono także, iż na terenie Wielkopolski istnieją - ze strony przedstawicieli popytu - warunki do wprowadzania strategii sprzedaży, opartych na regionalnym pochodzeniu, co wynika przede wszystkim z istnienia pozytywnego wizerunku tego regionu i silnej identyfikacji regionalnej jego mieszkańców. (abstrakt oryginalny)

Theoretic conditionings of development the sale of regional products have been presented in this article. The chances of development of those strategies in the Wielkopolska food articles market, considering the demand conditions, have also been discussed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alvensleben von R. (2000 a): Verbraucherpräferenzen für regionale Produkte: Konsumtheoretische Grundlagen. In: Regionale Vermarktungssysteme in der Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft. Bd.30. Ed. W. Wilfried. Dachverband Agrarforschung, Frankfurt/Main: 3-18.
 2. Alvensleben von R. (2000 b): Zur Bedeutung von Emotionen bei der Bildung von Präferenzen für regionale Produkte. Agrarwirtschaft 49, 12: 399-402.
 3. Balling R. (2000): Ergebnisse von Verbraucherbefragungen zur Bedeutung der regionalen Herkunft bei Nahrungsmitteln. In: Regionale Vermarktungssysteme in der Land-, Ernährungsund Forstwirtschaft. Bd. 30. Ed. W. Wilfried. Dachverband Agrarforschung, Frankfurt/Main.
 4. Besch M. (1999): Regionalisierung versus Globalisierung. Agrarwirtschaft 48, 11: 393-395.
 5. Domański R. (1990): Zasady geografii społeczno-ekonomicznej. PWN, Warszawa.
 6. Hensche H. (1993): Verbraucherpräferenzen für Nahrungsmittel aus der näheren Umgebung - eine Chance für marktorientierte Landwirte. Marketing der Agrar- und Ernährungswirtschaft, Kiel.
 7. Karcz K., Kędzior Z. (1993): Postawy konsumentów wobec nowych zjawisk rynkowych. Hand. Wewn. 6: 12-15.
 8. Karcz K., Kędzior Z. (1999): Postawy konsumentów wobec produktów krajowych i zagranicznych. AE, Katowice.
 9. Kwaśniewski K. (1986): Mentalność wielkopolska. In: Województwo poznańskie. Zagadnienia geograficzne i społeczno-gospodarcze. Eds R. Domański, R. Kozarski. PWN, Warszawa.
 10. Obermiller C., Spangenberg E. (1986): Exploring the effects of origin labels: An Information Processing Framework. Adv. Consum. Res. 16: 454-459.
 11. Parker B.B. (1998): Globalization and Business practice. Managing Across Boundaries, Sage Publications, London.
 12. Perczyński M. (1989): Globalne wyzwania rozwojowe we współczesnej gospodarce światowej. PAN, Warszawa.
 13. Oblicza polskich regionów. (1996). Ed. B. Jałowiecki. UW, EUROREG, Warszawa.
 14. Wawrzyniak J. (2000): Ogrodnictwo w Wielkopolsce - stan obecny i warunki rozwoju. AR, Poznań.
 15. Wirthgen A. (2003): Regional- und ökologieorientiertes Marketing. Entwicklung einer Marketing-Konzeption für naturschutzgerecht erzeugte Nahrungsmittel aus dem niedersächsischen Elbetal. Typescript. Universität Hannover.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-0261
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu