BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobek Adam (Agricultural University of Poznań), Wielicki Witold (Agricultural University of Poznań)
Tytuł
An Evaluation of the Transformation of the Perpetual Usufruct Right to the Real Estate Property Right
Ocena opłacalności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Źródło
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Seria Ekonomia, 2007, z. CCCLXXXV (6), s. 27-38, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Prawo własności, Prawo nieruchomości, Użytkowanie wieczyste
Property law, Real estate law, Long-term lease
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
,
,
Abstrakt
W artykule poddano analizie ocenę opłacalności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w różnych momentach trwania tego prawa, w oparciu o wzór empiryczny podany w akcie prawnym - Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego. Zbadano, jak opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kształtuje się w zależności od przyjętej stopy kapitalizacji, stawki procentowej opłaty rocznej, liczby lat niewykorzystanego okresu użytkowania. W pracy rozpatrzono 492 przypadki, kiedy ten wzór ma zastosowanie. Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego zmniejsza się wraz ze zwiększeniem się stopy kapitalizacji, a zwiększa się wraz ze zmniejszeniem się niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego. Z kolei wzrost stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste wpływa na zwiększenie się opłaty za wykup prawa własności. W pracy rozpatrzono ekonomiczne korzyści i straty, które ponosi użytkownik wieczysty czy właściciel nieruchomości, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. (abstrakt oryginalny)

This article presents the analysis of profitability of the transformation of the perpetual usufruct right into the property right, at various moments of binding of this right, on the basis of the empirical formula presented in the respective act of law - the Ordinance of the Council of Ministers, concerning real estate appraisal and the estimate statement. It has been analysed how the fee for the transformation method of the perpetual usufruct right to the property is modified depending on the adopted rate of capitalization, the interest rate on the annual fee, and the number of remaining years of the unused perpetual usufruct right. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dobek A., Wielicki W. (2006): Metodyczne aspekty wyceny prawa użytkowania wieczystego. Rocz. Nauk. Stow. Ekonomistów i Agrobiznesu 8, 5: 21-24.
  2. Dydenko J., Hernik E. (2004): Prawo użytkowania wieczystego. EDUCATERRA, Olsztyn.
  3. Gniewek E. (2000): Prawo rzeczowe. C.H. Beck, Warszawa.
  4. Nieruchomość, Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych. (2005). 1, 53.
  5. The Act of April 23, 1964. The Civil Code. (1964). Dz. U. PRL 16, item 93 with later amendments.
  6. The Act of August 21, 1997 on real estate management. (1997). Dz. U. RP 261, item 2603 with later amendments.
  7. The Ordinance of the Council of Ministers of September 21, 2004 on pricing of real estate and preparation of estimate statements. (2005). Dz. U. RP 207, item 2109
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-0261
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu