BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daszkowska Elżbieta (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Possible Directions for the Agricultural Trade Liberalisation under Doha Round and the European Union's Stand. Conclusions for Poland
Możliwe kierunki liberalizacji handlu rolnego w ramach Rundy Doha a stanowisko Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski
Źródło
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Seria Ekonomia, 2007, z. CCCLXXXV (6), s. 13-25, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Liberalizm handlowy, Runda Doha, Handel produktami rolnymi
Trade liberalization, Doha round, Agricultural trade
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Światowa Organizacja Handlu, Unia Europejska (UE)
World Trade Organization (WTO), European Union (EU)
Abstrakt
Negocjacje liberalizujące handel światowy w zakresu rolnictwa w ramach obecnej Rundy Doha koncentrują się na trzech obszarach tematycznych: dostępu do rynku, wsparcia wewnętrznego i konkurencji eksportowej. Kluczowych uczestników tych rokowań można zaklasyfikować w kilka ugrupowań w zależności od postulowanego stopnia otwarcia sektora agrarnego. Do najważniejszych uczestników rokowań należy zaliczyć takie państwa, jak: USA, UE, Brazylię i Indie i to właśnie od uzgodnień tych krajów będzie zależał stopień przyszłej liberalizacji handlu światowego artykułami rolnymi. KE przedstawiła swoje postulaty negocjacyjne w ofercie złożonej 28 października 2005 roku. Największy zakres możliwych do akceptacji ustępstw dotyczy pierwszego filaru negocjacji, z kolei możliwość liberalizacji instrumentów wsparcia eksportu jest najbardziej warunkowa. Ponieważ przyszłe zobowiązania przyjęte przez KE będą wywierać bezpośredni wpływ na warunki funkcjonowania rolnictwa w Polsce, jest konieczne, aby KE zachowała możliwość stosowania środków ochronnych w rolnictwie, takich jak klauzula SSG. Interes gospodarczy Polski wymaga również modyfikacji przez KE listy towarów wrażliwych, tak aby w większym stopniu odzwierciedlała ona produkty rolne cenne dla gospodarki Polski, takie jak: mięso wołowe, wieprzowe, cukier, mleko i produkty mleczne, niektóre owoce i warzywa. Dodatkowo Polska powinna zwiększyć działania promujące jakość i wyjątkowość polskich produktów tradycyjnych i regionalnych. Jest to niezwykle istotne, gdyż w wyniku działań liberalizujących handlu należy oczekiwać zwiększonego napływu towarów rolno-spożywczych z krajów trzecich bez możliwości uzyskania przez Polskę analogicznej rekompensaty. Komitet 133 jest bardzo dobrym miejscem, na forum którego Polska może prezentować swoje kluczowe postulaty chroniące sektor rolny. Poza tym Polska może zabiegać o poparcie dla swojej pozycji wśród krajów, w których sektor agrarny odgrywa równie istotną rolę, jak Francja i Irlandia. (abstrakt oryginalny)

This article aims at presenting the agricultural aspect of ongoing negotiations in the scoupe of the Doha Round. In this paper are set out interests and positions of the most important groups of countries in WTO and key pillars of agriculture negotiations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Annex 1 concerning the conclusion of the WTO's Agriculture Agreement. (1996). Dz. U. Annex to No 9, item 54 of 27.01.1996. Article 7-10.
 2. Budnikowski A., Kawecka-Wyrzykowska E. (2000): Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWN, Warszawa: 244-252.
 3. Dębski S., Erberhard A., Krzysztofowicz M., Kulesza Ł., Pietrus E., Poseł-Cześlik E. (2005): Konferencja ministerialna WTO w Hongkongu, 13-18 grudnia 2005. Wyd. PISM 92.
 4. Domestic support in agriculture. (2007). www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negoti_e.pl.
 5. Dydoń A., Niemczyk J. (2006): Handel rolny - co ustalono w Hongkongu. Wyd. Wspólnoty Europejskie 1, 170: 17, 18.
 6. Fisher-Boel M. (2005): Wypowiedź Komisarz Rolnictwa I rozwoju obszarów wiejskich. http://europa.eu.int/comm/agiculture/external/wto/hongkong/index_en.htm.
 7. Hagemajer J., Michałek J.J. (2006): Skutki liberalizacji handlu rolnego w ramach Rundy Doha (WTO) dla Polski. www.ukie .gov.pl.
 8. Kaczurba J., Kawecka-Wyrzykowska E. (2002): Polska w WTO. IKiCHZ, Warszawa: 153-162.
 9. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E. (2001): Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa. IKiCHZ, Warszawa: 205-229.
 10. Mandelson P. (2005): Kategorie wsparcia wewnętrznego dopuszczonego w WTO. http://wto.org/english/tratop_e/agric_e/negoti_e.pl.
 11. Mandelson P. (2006): Wypowiedź Komisarza UE ds. handlu. http://trade.ec.europa.EU/doclib/docs/2006/october/tradoc_128505.pdf.
 12. Naszkowska K. (2006): Rosja wymusiła zakaz wwozu mięsa na Ukrainę. Gazeta Wyborcza 27.03.2006.
 13. Oferta negocjacyjna Komisji Europejskiej z 28.10.2005. (2005). http://ec.europa.eu/trade/issues/newround/doha_da/pr281005_en.htm.
 14. Price pooling program. (2007). http://www.agr.gc.ca.
 15. Rzytki M. (2005): Sprzedać produkt tradycyjny. In: O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia. Ed. M. Gąsiorowski. Wyd. Fundacja Funduszu Współpracy, Warszawa: 283-342.
 16. Środki ochronne. (2005). www.mg.gov.pl/clo/srodkiochronne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-0261
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu