BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślińska Katarzyna (Agricultural University of Poznań)
Tytuł
The Basic Roles of Manager in Business Organization
Podstawowe role menedżera w organizacji gospodarczej
Źródło
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Seria Ekonomia, 2007, z. CCCLXXXV (6), s. 3-12, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Menedżer, Typologia, Organizacje gospodarcze
Manager, Typology, Economic organizations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest prezentacja i analiza roli menedżera jako kluczowej osoby w przedsiębiorstwie. Wychodząc z określenia definicji pojęcia "menedżer", przedstawiono poszczególne typologie ról menedżerskich, w zależności od przyjętych kryteriów. W dalszej części artykułu zaprezentowano uwarunkowania ról menedżerskich i nakreślono przypuszczalnie najważniejszą rolę menedżera w organizacji gospodarczej - rolę przywódcy. (abstrakt oryginalny)

The subject of the study is the presentation and analysis of manager's role as the key person in the business organization. Beginning with defining the term "manager", the author present the particular typologies of managerial roles, that takes into consideration different criteria. In the paper points out the conditions of managerial roles and probably the most important the leader's role. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnold J., Cooper C.L., Robertson I.T. (1995): Work Psychology. Pitman Publishing, London.
 2. Drucker P.F. (1994): Menedżer skuteczny. Nowoczesność, Warszawa: 17-22.
 3. Duda-Nowak R. (1998): Siła przywódcy. Personel 9, 54: 59-61.
 4. Encyklopedia biznesu. (1995). Ed. W. Pomykało. Cz. 1. Fundacja Innowacja, Warszawa.
 5. Griffin R.W. (2000): Podstawy zarządzania organizacjami. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 6. Kozakiewicz K. (1996): Zmiana układu ról kierowniczych kierowniczych procesie transformacji. In: Praca kierownicza w przedsiębiorstwie w okresie transformacji gospodarki. Ed. K. Krzakiewicz. AE, Poznań.
 7. Listwan T. (1993): Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy. Mimex, Wrocław: 15-19.
 8. Mintzberg H. (1975): The Manager's Job: Folklore and Fact. Harvard Business Review 53.
 9. Mosley D.C., Megginson L.C., Petri P.H. (1985): Supervisory management: the art of working with and through people. OH : South-Western Publishing Co., Cincinnati: 18-19.
 10. Nogalski B., Śniadecki J. (1998): Kształtowanie umiejętności menedżerskich. TONiK, Bydgoszcz.
 11. Penc J. (2000): Menedżer w uczącej się organizacji. Menedżer, Łódź: 107-108.
 12. Penc J. (2003): Menedżer w działaniu. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 13. Pocztowski A. (1997): Wynagradzanie menedżerów. In: Jak skutecznie wynagradzać pracowników. Ed. K. Sedlak. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 14. Pocztowski A. (1998): Sylwetka menedżera personalnego wobec nowych wyzwań. In: Menedżer u progu XXI wieku. Ed. S. Bohdziewicz. Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź.
 15. Robbins S.P. (1998): Zachowania w organizacji. PWE, Warszawa.
 16. Stogdill R.M. (1975): Handbook of Leadership. The Free Press, New York.
 17. Stoner J.A.F., Wankel Ch. (1997): Kierowanie. PWE, Warszawa.
 18. Szaban J. (2000): Przemiany roli polskich dyrektorów w wyniku zmian ustrojowych. Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 19. Zielnicki K. (1997): Przywódcy i menedżerowie. Personel 11, 44: 29-32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-0261
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu