BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiryluk-Dryjska Ewa (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Pawlak Karolina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Sprawozdanie z VIII Kongresu Ekonomistów Polskich
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 1 (7), s. 163-169
Słowa kluczowe
Ekonomia, Gospodarka, Konferencja naukowa
Economics, Economy, Scientific conference
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dniach 29-30 listopada 2007 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się VIII Kongres Ekonomistów Polskich, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Obradował on pod hasłem "Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju", a honorowy patronat nad nim objął Prezydent RP Lech Kaczyński. Na Kongres nadesłano 216 referatów, a w debatach kongresowych wzięło udział ponad 600 osób - przedstawicieli świata nauki, polityki i praktyki gospodarczej. Celem Kongresu była identyfikacja szans i zagrożeń dynamizacji rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz perspektyw takiego rozwoju w skali międzynarodowej. W ponad 120-letniej tradycji spotkań ekonomistów polskich, VIII Kongres stanowił forum dyskusji i wymiany poglądów między ekonomistami, reprezentującymi różne ośrodki oraz nurty teoretyczne w ekonomii z przedstawicielami nauk pokrewnych oraz między teoretykami i praktykami. Wobec dużego zainteresowania problematyką Kongresu, obrady przyjęły postać moderowanej dyskusji i dyskusji panelowych. W pierwszym dniu Kongresu zorganizowano cztery równoległe sesje tematyczne:
1. Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności.
2. Polityka gospodarcza a rozwój kraju.
3. Jakość kształcenia ekonomicznego.
4. Ludzie biznesu i polityki o źródłach i barierach wzrostu gospodarki.
Dyskusję w blokach tematycznych poprzedziła sesja plenarna, zatytułowana "Polska transformacja i jej przyszłość", dotycząca fundamentalnych problemów transformacji i konwergencji polskiej gospodarki. Drugi dzień Kongresu otwarły cztery równoległe panele specjalne:
1. Sektor finansowy - dylematy i kierunki rozwoju.
2. Prognozy makroekonomiczne.
3. Konwergencja gospodarcza Polski.
4. Przyszłość nauk ekonomicznych.
Obrady VIII Kongresu zakończono plenarną "Debatą o gospodarczej przyszłościnPolski". (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu