BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górna Justyna (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Factors Affecting Decisions Related to the Implementation of Quality Management Systems and their Results in the Opinion of Dairy Industry Companies
Czynniki wpływające na decyzje związane z wdrażaniem systemów zarządzania jakością oraz ich skutki w ocenie przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 1 (7), s. 89-97, rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, Mleczarstwo, Przemysł mleczarski, Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli
Quality management, Dairy, Dairy industry, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja

Abstrakt
Obecnie jakość jest postrzegana jako czynnik podstawowy, gwarantujący utrzymanie się na rynku przedsiębiorstw rolno-spożywczych. Osiągniecie pożądanej jakości nie jest dzisiaj możliwe bez wdrożenia systemów zarządzania jakością, spośród których największą rolę w przedsiębiorstwach rodzimych odgrywa system zarządzania jakością oraz system HACCP. Badania ankietowe dotyczące systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz systemu HACCP były przeprowadzone wśród producentów wyrobów mleczarskich (EKD 15.5), mających swoje zakłady na terenie Wielkopolski i zatrudniających powyżej 9 pracowników. Badania wykazały dostosowanie się polskich przedsiębiorstw sektora mleczarskiego w zadowalający sposób do obowiązku wdrożenia systemu HACCP oraz umiarkowane zainteresowanie systemem zarządzania jakością, którego stosowanie nie jest obligatoryjne. Pomimo odnotowywanych efektów pozytywnych wśród jednostek, które posiadają SZJ, koszty wdrażania i certyfikowania są na tyle wysokie, że dla wielu przedsiębiorstw stanowią one barierę nie do pokonania. (abstrakt oryginalny)

It present in article factors affecting decisions related to the implementation of quality management systems and positive and negative effects of their functioning. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gaworski M., Szymańska E., 2006. Czynniki kształtujące atrakcyjność produktów mleczarskich na rynku. Przegl. Mlecz. 9, 17.
  2. Penc J., 1999. Zarządzanie a produktywność i konkurencyjność firmy. In: Produktywność, konkurencyjność, integracja. Ed. J. Jagas. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 88.
  3. Pietrzak M., Szajner P., 2006. Raport o stanie i perspektywach rozwoju branży mleczarskiej w Polsce. In: Raport o stanie i perspektywach przemysłu rolno-żywnościowego. Warszawa.
  4. PN-EN ISO 9000 Systemy zarządzania jakością - podstawy i terminologia. 2001. PKN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu