BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baum Rafał (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Sustainable Development of Agriculture and its Assessment Criteria
Zrównoważony rozwój rolnictwa i kryteria jego oceny
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 1 (7), s. 5-15, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rolnictwo zrównoważone, Zarządzanie gospodarstwem rolnym
Agriculture, Sustainable agriculture, Arable farm management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój rolnictwa po II wojnie światowej, oparty na intensyfikacji produkcji rolnej - przynosząc znaczne sukcesy - doprowadził do wielu negatywnych zjawisk (nadprodukcja, poważne zagrożenia dla ekosystemu, pogorszenie jakości produktów itp.). W ostatnich latach podjęto wiele działań modyfikujących Wspólną Politykę Rolną. Zmierzały one do ekstensyfikacji produkcji rolnej oraz do opracowania systemu bodźców ekonomicznych stymulujących technologie, zmniejszające zagrożenie dla środowiska. Wy-mienione wyżej działania nie zakończą się sukcesem, o ile nie zostaną oparte na szerokiej systemowej koncepcji ochrony środowiska i rozwoju społeczeństwa. Jest nią propagowana koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju. W artykule przedstawiono rys historyczny i teoretyczne aspekty zrównoważonego rozwoju (koncepcja, definicja i cele, do-minujące tendencje w rolnictwie Unii Europejskiej). W dalszych badaniach nad tą problematyką kluczowym i niezbędnym elementem staje się wypracowanie metod służących ocenie stopnia zrównoważenia gospodarstw rolnych. Praca przedstawia metodologiczną próbę systematyzacji podstawowych grup wskaźników i kryteriów takiej oceny. (abstrakt oryginalny)

In the paper the sustainable development in historical view and theoretical aspects (conception, definition and aims of sustainable, dominant trends in UE agriculture) was presented. In the research on this problem, construction of the tools and models for the estimation of farms sustainable development level is necessary - the paper presents mythological trial of systematization of the principal indicators groups on this estimation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., 2000. Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Rocz. Nauk. SERiA 2, 1, 69-81.
 2. Baum R., 2000. Przesłanki zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych. Rocz. Nauk. SERiA 2, 5, 42-47.
 3. Baum R., 2002. Typ gospodarstwa a stopień zrównoważenia ekonomicznego. Rocz. Nauk. SERiA 4, 5, 13-17.
 4. Baum R., 2003. Kryteria oceny zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach rolniczych. Rocz. AR Pozn. 358, Ekon. 2, 3-10.
 5. Baum R., 2004. Analiza instrumentów wspierających zrównoważony rozwój rolnictwa. Rocz. Nauk. SERiA 4, 3, 7-12.
 6. Baum R., 2006. Zrównoważony rozwój w organizacji i zarządzaniu gospodarstwem rolnym. Rocz. Nauk. SERiA 8, 1, 14-18.
 7. Baum R., 2007. Podejście systemowe w zarządzaniu jako instrument zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych. Probl. Inż. Roln. 2 (56), 43-50.
 8. Baum R., Majchrzycki D., 2000. Kierunki rozwoju rolnictwa w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej. Wyd. AE Wrocław, Pr. Nauk. 865, 9-17.
 9. Baum R., Wajszczuk K., Majchrzycki D., Pepliński B., 2001. Perspektywy dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa w Wielkopolsce. Pr. Nauk. AE Wroc. 901, 37-45.
 10. Baum R., Wielicki W., 2004. Analiza stopnia zrównoważenia gospodarstw rolnych. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. PTPN 97, 203-214.
 11. Baum R., Wielicki W., 2005. Narzędzia monitoringu i oceny zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Acta Agr. Silv. Ser. Agr. Sekcja ekonomiczna 44, 1, 11-17.
 12. Baum R., Wielicki W., Pepliński B., 2005. Zarządzanie gminą w kontekście zrównoważonego rozwoju. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. PTPN 98/99, 205-218.
 13. Borowiecki J., Podleśny J., 1992. Rolnictwo alternatywne i konwencjonalne w RFN. Fragm. Agron. 3, 96-103.
 14. Brundtland G.H., 1991. Nasza wspólna przyszłość. PWE, Warszawa.
 15. Fotyma M., Kuś J., 2000. Zrównoważony rozwój gospodarstwa rolnego. Mater. Konf. "Gospodarowanie w rolnictwie zrównoważonym u progu XXI wieku". Pam. Puław. 120, 1, 101-116.
 16. Grosch P., Schuster G., 1985. Der Biokost-Report für Bauern und Verbraucher. Biderstein Velag, München.
 17. Grosch P., Schuster G., 1993. Nowoczesne rolnictwo - przyroda kontratakuje. Rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki. Stowarzyszenie EKOLAND, Warszawa.
 18. Kośmicki E., 1993. Tendencje rozwojowe rolnictwa na świecie i w Polsce. Rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki. Stowarzyszenie EKOLAND, Warszawa, 39-44.
 19. König W., Sunkel R., Necker U., Wolf-Straub R., Ingrisch S., Wasner U., Glück E., 1989. Alternativer und konventionelier Landbau, Stuttgart.
 20. Kundzewicz Zb.W., 2001. W trosce o naszą wspólną przyszłość. Przegl. Komunal. 4 (115), 44-45.
 21. Kuś J., 2003. Przyrodnicze i ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania produkcji rolniczej w gospodarstwach rolnych. www.iung.pulawy.pl/
 22. Kuś J., Fotyma M., 1992. Stan i perspektywy rolnictwa ekologicznego. Fragm. Agron. 2, 75-86.
 23. Mizgajski A., 1998. Główne problemy ochrony środowiska na terenach wiejskich w województwie poznańskim. Przegl. Komunal. 7, 23.
 24. Mouchet Ch., 1998. Evaluer pour evoluer. L'exploitation agricole et la durabilité. Colloque FADEAR: L'Agriculture paysanne en marche. Rambouillet, 8-9.12. Typescript.
 25. Radzimińska T., 2004. Testament Prodiego. Ramy finansowe Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Nowe Życie Gospodarcze 4, 4-6.
 26. Raport europejskich ekspertów. 2004. Wizja polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w rozszerzonej Europie. Wieś i Roln. 3 (124), 38-115.
 27. Runowski H., 2004. Gospodarstwo ekologiczne w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Wieś i Roln. 3 (124), 24-37.
 28. Ryszkowski L., 1997. Strategia ochrony środowiska rolniczego - stan obecny i perspektywy. Przyrodnicze i Techniczne Problemy Ochrony i Kształtowania Środowiska Rolniczego. Mater. II Ogólnopol. Konf. Nauk., Poznań 5-4 września 1997. Rocz. AR Pozn.: 159-167.
 29. Sołtysiak U., 1993. Rolnictwo ekologiczne-historyczny przegląd metod. Rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki. Stowarzyszenie EKOLAND, Warszawa, 23-38.
 30. Wieland E., Marchlewski K., 1998. Przesłanki rozwoju rolnictwa zrównoważonego w Wielkopolsce. Przegl. Komunal. 7 (9), 6-19.
 31. Wielicki W., Baum R., Wajszczuk K., Pepliński B., 2001 a. Analiza stopnia zrównoważenia ekonomicznego rozwojowych gospodarstw rolniczych. Probl. Inż. Roln. 4 (34), 81-88.
 32. Wielicki W., Baum R., Wajszczuk K., Pepliński B., 2001 b. Metoda oceny stopnia zrównoważenia ekonomicznego gospodarstw rolniczych. Probl. Inż. Roln. 4 (34), 73-80.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu