BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcinkiewicz Lilia
Tytuł
Biblioteka w erze informacji cyfrowej.
The Library in Digital Information Era - the Project of West Pomeranian System of Regional and Scientific Information
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2010, nr 26, s. 21-35, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Informatyka-społeczeństwo-zastosowania
Słowa kluczowe
Biblioteki, Informacja, Społeczeństwo informacyjne
Libraries, Information, Information society
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
O roli usług bibliotecznych oraz procesu budowy bibliotek cyfrowych w społeczeństwie informacyjnym decydują regionalne, krajowe oraz unijne dokumenty strategiczne. Podkreślają one kluczowe znaczenie społeczne i gospodarcze dorobku kulturowego, konieczność jego ochrony i popularyzacji przez tworzenie bibliotek cyfrowych. Nowoczesna biblioteka nowego milenium postrzegana jest w nich jako instytucja, która, realizując swoje zadania edukacyjne, kulturalne i społeczne, nie ogranicza się do informowania o własnych zasobach, ale staje się ośrodkiem informacji naukowej i regionalnej. Zadaniem jej jest również rozszerzanie usług elektronicznych dla obywateli i zapewnienie wolnego dostępu do narodowego i regionalnego dorobku kultury piśmienniczej. Wypełnienie tego zadania przez rozpowszechnianie i ułatwianie dostępu do informacji wymaga wykorzystania potencjału technologii informatycznych ICT (Information and Communication Technology).(fragment tekstu)

This paper presents the plan of West Pomeranian System of Regional and Scientific Information (ZSIReNa). It is composed of: - West Pomeranian Digital Library, - Central Catalogue of Libraries situated in West Pomerania, - Knowledge Base about West Pomeranian Region. The goal of ZSIReNa is an integration of Libraries situated in West Pomerania in virtual Network. The user of this network could have access to all catalogues and digital resources of libraries situated in West Pomerania.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buzdygan D., Górski M., Dorobek naukowy (prace doktorskie i habilitacyjne) w uczelnianym repozytorium cyfrowym - stan prawny a praktyka, w: Materiały konferencyjne "Praktyczne doświadczenia w zarządzaniu dostępem do bibliotek cyfrowych", Warszawa, 17 stycznia 2008.
 2. ePolska 2006 - Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz plan informatyzacji państwa na rok 2006, http://www2.mswia.gov.pl/portal. php?serwis=pl&dzial=259, 20.12.2007.
 3. http://fbc.pionier.net.pl.
 4. i2010 Biblioteki Cyfrowe. Dokument Komisji Wspólnot Europejskich z 30 września 2005 r., http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0465:FIN:PL: HTML, 10.10.2007.
 5. Konkluzje Rady w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych - dokument Rady Unii Europejskiej z 7 grudnia 2006 roku, http://eur-lex.europa.eu, 23.11.2007.
 6. Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim na lata 2006-2015, http://www.um-zachodniopomorskie.pl/, 6.03.2007.
 7. Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - ePolska na lata 2004-2006, http:// www2.mswia.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=259, 15.10.2007.
 8. Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020, http://www2. mswia.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=259, 10.10.2007.
 9. Strategia lizbońska e-Europe 2005, http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/ 2005/index_en.htm, 6.03.2007.
 10. Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2020, http:// www2.mswia.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=259, 20.12.2007.
 11. Zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ: L:2006:236:0028:01:PL:HTML, październik 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu