BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nordin Victor (Immanuel Kant State University of Russia), Mikhalskaya Yana (Immanuel Kant State University of Russia)
Tytuł
About Certification in the Automobile Field
O certyfikacji w branży motoryzacyjnej
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2012, vol. 3(7), s. 9-11, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Certyfikacja, Bezpieczeństwo w transporcie, Usługi transportowe, Jakość usług transportowych
Certification, Transport safety, Transport services, Quality of transport services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój przemysłu transportowego w Federacji Rosyjskiej stanowi aktualny problem bezpieczeństwa transportowego, świadczącego usługi przewozu dóbr oraz pasażerów, kontrolę techniczną oraz naprawy pojazdów. Certyfikacja to podstawowy mechanizm, w ramach którego nie powinno dokonywać się wyłącznie oceny zgodności usług ze standardem, ale również powinien być również regulatorem, umożliwiającym poprawę bezpieczeństwa. Szczegóły oraz etapy oceny zgodności zostały omówione w niniejszym artykule. Przedstawiono również mechanizm różnicowania usług transportowych w zależności od poziomu złożonej oceny jakości. (abstrakt oryginalny)

The transport industry development in the Russian Federation makes urgent the problem of transportation security, rendering qualitative services in the goods (passengers) transportation field, checkup and repairing motor transport vehicle and etc. Certification is the basic mechanism the work of which should be directed not only at the conformity of service assessment at automobile transport to the specified requirements but also be a regulator of preventing negative developments due to implementing services quality and security improvement. Particularities and stages of conformity assessment are considered in the article also it is offered to differentiate transportation services in levels according to the value of their complex quality level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biały W.: Wykorzystanie metod 5S i TPM w procesach poprawy produktywności produkcji. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. Nr 5, 2009.
  2. Biały W., Sobczak S.: Zarządzanie organizacją z wykorzystaniem systemu TQM wspomaganego przez normy jakości. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. Nr 6, 2008.
  3. Иванов А. А. и др.: Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте. - М.: Издательство «Академия», 2009, 336 с.
  4. Нордин В. В.: Практические методы повышения качества управления в транспортной и сервисной отраслях. - Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2010, 212 с.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
rus
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu