BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiaterek Marta (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
State Treasury Special Purpose Entities for Organisation of UEFA EURO 2012
Spółki celowe skarbu państwa dla organizacji UEFA EURO 2012
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2012, vol. 1(5), s. 29-32, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Spółki Skarbu Państwa, Sport, Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012
State Treasury company, Sport, European Football Championship EURO 2012
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
UEFA
Abstrakt
Na mocy przepisów ustawy o przygotowaniu EURO 2012 zostały powołane dwie spółki celowe Skarbu Państwa: PL 2012 sp. z o.o. i Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Spółka PL 2012 pełni nadrzędną rolę w organizacji przygotowań do turnieju EURO, ponieważ została powołana w celu koordynacji oraz nadzoru nad działaniami przygotowawczymi. (abstrakt oryginalny)

Under the provisions of the Act to prepare for UEFA Euro 2012, two State Treasury special purpose entities were formed: PL 2012 Ltd. and National Sports Centre Ltd. PL 2012 company fulfils the primary role in the organization of preparations for UEFA Euro tournament because it was formed for the purposes of the coordination and supervision of the preparatory actions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoniuk J. R.: Partnerstwo publiczno-prywatne. [w:] Baron-Wiaterek M., Knosala E., Zacharko L.: Zarys ustroju samorządu lokalnego i regionalnego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2009.
 2. Barański C.: Ustawa o gospodarce komunalnej. Wyd. ABC. Warszawa 2002.
 3. Dudzińska A.: Jak powołuje się spółkę celową na potrzeby Euro 2012, Internet: http://www.rp.pl/artykul/85698_Jak_powoluje_sie_spolke_celowa_na_potrzeby_Euro_2012.html, dnia 2 maja 2010.
 4. Dudzińska A. w: "Rzeczpospolita" z 19 czerwca 2007.
 5. Grzybowski W.: Spółka celowa w strukturze PPP, Internet: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Spolka-celowa-w-strukturze-PPP-2133665.html, dnia 1 kwietnia 2010.
 6. Horosz P.: Spółki kapitałowe, [w:] P. Horosz (red.): Podstawy prawne przedsiębiorczości. Woletrs Kluwer. 2009.
 7. Modras A.: Status spółki komunalnej w świetle przepisów prawa administracyjnego. Samorząd Terytorialny. Nr 7-8, 2009.
 8. Komentarz do ustawy o Euro 2012, Internet: http://www.projekt2012.com.pl/art/komentarz-ustawa-euro-2012, dnia 1 maja 2010.
 9. Odpowiedź ministra sportu i turystyki na interpelację nr 159 w sprawie powołania spółek celowych związanych z Euro 2012, Internet: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/3FC7143C, dnia 1 maja 2010.
 10. Szumański A., Weiss I.: Prawo spółek. Branta. Bydgoszcz-Kraków 2004.
 11. Serbińska A.: Nowe PPP. http://edroga.pl/prawo/komentarze/62-nowe-ppp, dnia 1 maja 2010.
 12. Spółka PL.2012. Internet: http://www.2012.org.pl/pl/o-nas/struktura.html, dnia 9 maja 2010.
 13. Spółka PL.2012. Internet: http://www.2012.org.pl/pl/o-nas/cele.html, dnia 1 lutego 2010.
 14. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2009 r. nr 19, poz. 100).
 16. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2007 r., nr 9, poz. 43 z późn. zm.).
 17. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz.U. nr 173, poz. 1219 z późn. zm.).
 18. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 19. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).
 20. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. nr 106, poz. 493 ze zm.)
 21. Ustawa z dnia 8 marca 2003 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2000r., nr 26, poz. 306 z późn. zm.)
 22. Ustawa z dnia Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu