BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurkiewicz Jacek (Silesian University of Technology, Poland), Bartyzel Iwona (The Institute of National Remembrance, Poland), Mazurkiewicz Agata (University of Westminster, United Kingdom)
Tytuł
Regional Transportation - Reactivation
Przewozy regionalne - reaktywacja
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2012, vol. 1(5), s. 19-22, rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Transport kolejowy, Przewozy pasażerskie, Transport pasażerski
Railway transport, Passenger traffic, Passenger transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Histogramy liczebności pasażerów posłużyły do oceniony charakteru ich migracji, godzin szczytu, równomiernego nasilenia i znikomej ilości podróżnych. Ocenę wykonano przed i po zmianie rozkładu jazdy, zarówno dla dni roboczych jak i wolnych (soboty niedziele). Stwierdzono małe zainteresowanie tym połączeniem, co wiąże się z wymaganym dużym dofinansowaniem. Zmiana rozkładu jazdy nie zwiększyła zainteresowania tym połączeniem. Zaproponowano proste narzędzie - wykres Paretto, który czytelnie prezentuje kierunki zmian rozkładu jazdy. Wykazano także inne usterki wprowadzonego rozkładu jazdy. (abstrakt oryginalny)

Passenger quantity histogram was used to measure the character of passengers' migration, pick commuter times, equal intensity and minimal commuter numbers. The measurement was done pre and post changes introduced to the train timetable for both working days and weekends (Saturdays and Sundays). The small numbers of passengers made this connection unsustainable without substantial financial support from the government. The changes introduced to the timetable failed to generate increased demand for the service. The Pareto chart clearly illustrates the changes introduced to the timetable over the period of this research. Other disadvantages of the new timetable were also pointed out in this paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Muhleman Alan P., Oakland John S., Lockyer Keith G.: Zarządzanie, produkcja i usługi. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1995.
  2. Szczęśniak B.: Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do wspomagania metody ABC. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Z. 50, 2010.
  3. Urbaniak M.: Zarządzanie jakością, teoria i praktyka. Difin. Warszawa 2004.
  4. Wolniak R., Skotnicka B.: Metody i narzędzia zarządzania jakością, teoria i praktyka. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu