BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwińska-Kayzer Dorota (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Bieniasz Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Faktoring - instrument finansowy wspierający bieżącą działalność przedsiębiorstwa
Factoring - Financial Instrument Supporting the Current Activity of an Enterprise
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 1 (11), s. 15-25, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Faktoring, Źródła finansowania, Kredyt obrotowy, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Factoring, Source of financing, Revolving credit, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa mają utrudniony dostęp do klasycznych źródeł finansowania. Dlatego alternatywą może być dla nich faktoring - będący instrumentem finansowym umożliwiającym przedsiębiorstwu zwiększenie sprawności zarządzania należnościami, poprzez ich sprzedaż na rzecz instytucji faktoringowej. (abstrakt oryginalny)

Small and medium enterprises have a difficult access to classic financial sources. Therefore the factoring could be a financial instrument supporting effective management of the liabilities. Factoring improves the financial situation of a company, first of all financial liquidity. Moreover, factoring improves structure of financial statement and creates a possibility of risk transfer of debtor insolvency on factor. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dębski W., 2005. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 2. Dulian A., 2005. Factoring jako instrument zarządzania należnościami i kapitałem obrotowym. Bank i Kredyt 1, 77-84.
 3. Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w roku 2006. 2007. www.stat.gov.pl.
 4. Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w roku 2007. 2008. www.stat.gov.pl.
 5. Kowalczyk J., Kusak A., 2006. Decyzje finansowe firmy. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 6. Kreczmańska K., 1999. Faktoring w przedsiębiorstwie. Difin, Warszawa.
 7. Łuczak T., Przysiecki P., 2005. Sylwetka mikro i małych przedsiębiorców w Polsce. W: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Red. A. Bielawska. Rozpr. Stud. Uniw. Szczec. 1145, 571.
 8. Majczyk K., 2007. ABC Faktoringu. www.podatki.pl [dostęp 24.10.2007].
 9. Matusiak M., 2007 a. Faktoring na topie. Gazeta Bankowa 44 (992), 39.
 10. Matusiak M., 2007 b. Faktoring a kredyt. Gazeta Bankowa 48 (996), 40-41.
 11. Matusiak M., 2007 c. Na etapie zamówienia. Gazeta Bankowa 6 (954), 29.
 12. Matusiak M., 2007 d. Nowy faktor. Gazeta Bankowa 9 (957), 21.
 13. Matusiak M., 2007 e. Może być lepiej. Gazeta Bankowa 44 (992), 40.
 14. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., 2008. System finansowy w Polsce. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 15. Pluskota P., 2007. Rola funduszy seed-capital w finansowaniu przedsiębiorstw. Ekon. Org. Przedsięb. 2 (685), 67-71.
 16. Sierpińska M., Jachna T., 2004. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 17. Spodniewski J., 2008. Branża faktoringowa nie stoi w miejscu. Cash Management MediaPlanet - niezależna publikacja dystrybuowana wraz z Rzeczpospolitą z 29.09.2008, 12.
 18. Szyszko L., Szczepański J., 2003. Finanse przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.
 19. Urbańska E., 2006. Wyspecjalizowane finansowanie. Mies. Finans. Bank z 11.2006, 16-17, www.miesiecznikbank.pl.
 20. Zadura D., 2008. Faktoring rośnie. Gazeta Bankowa 26 (1026), 45-46.
 21. www.faktoring.pl [dostęp 20.10.2008].
 22. www.faktoring.pl?index.php [dostęp 20.10.2008]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu