BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kicińska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Psychologiczno-społeczne determinanty zachowań młodych nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych
The Influence of Psychological and Social Factors on Market Behaviour of Young Consumers
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2009, z. 4 (14), s. 85-94, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Młodzież, Zachowania rynkowe
Consumer behaviour, Youth, Market behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Młodzi konsumenci stanowią istotną grupę nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych. Zachowania nabywcze nastolatków warunkuje wiele czynników, w tym psychologiczno-społeczne. W artykule podjęto badania nad wpływem determinant na postępowania rynkowe dzieci i młodzieży. (abstrakt oryginalny)

This article presents the results of research concerning the influence of psychological and social factors on market behaviour of young consumers in Poland and in the world. The research confirms that children and the youth constitute a separate market group and the age determines their market independence. Making decisions regarding purchase of goods young consumers tend to ask for help those whom they rely on, which is connected with their small market experience. The need to do market shopping is mainly influenced by the feeling of lack of young people and then parents' suggestions and peers' advice. Young consumers buy goods also on impulse. It regards mainly comestibles. Fashion is the most important for children and the youth in case of clothing articles and shoes. The factor of market novelty is not a determinant of a big importance in the choice of goods purchased by children and the youth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk G., 2008. Segmentation of young consumers in terms of their market activity. J. Agribus. Rural Dev. 3 (9) 15-22.
  2. Gajewski St., 1997. Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  3. Kaczmarczyk S., 1999. Badania marketingowe: metody i techniki. PWE, Warszawa.
  4. Kieżel E., 2004. Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów. Red. E. Kieżel. PWE, Warszawa.
  5. Kusińska A., 2005. Rodziny ludzi młodych jako uczestnicy rynku: diagnoza i typologia. Red. A. Kusińska. PWE, Warszawa.
  6. Maison D., Noga-Bogomilski A., 2007. Badania marketingowe od teorii do praktyki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
  7. Maddox B., 1985. Kto się boi Elizabeth Taylor. PIW, Warszawa.
  8. Olejniczuk-Merta A., 2001. Rynek młodych konsumentów. Wyd. Difin, Warszawa.
  9. Prymon M., 2001. Współczesne badania marketingowe. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
  10. Sowa I., 2005. Determinanty a racjonalność zachowań konsumpcyjnych dzieci i młodzieży. Red. E. Kieżel. Wyd. AE im. Karola Adamieckiego, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu