BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ginter Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Szarek Stanisław (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Sytuacja dochodowa producentów zbóż na przykładzie uprawy pszenicy
Income Situation of Cereal Producers on the Example of wheat Producers
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2010, z. 4 (18), s. 29-39, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja zboża, Rynek przetworów zbożowych, Dochody rolnicze, Zboża
Corn productions, Grain products market, Farm household income, Corn
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce zboża są uprawiane na blisko 75% powierzchni gruntów ornych. Produkcja zbóż stanowi 22,9% wartości globalnej produkcji rolniczej, a zarazem 38,8% produkcji roślinnej. Sytuacja dochodowa polskich producentów zbóż w 2009 roku była niekorzystna. Od 2008 roku obserwowano zmniejszenie opłacalności tej gałęzi produkcji. Istotne znaczenie dla sytuacji dochodowej producentów pszenicy miały dopłaty, które zapewniały dodatni wynik finansowy z tej działalności produkcyjnej. Badania pozwoliły wskazać na niewielkie znaczenie skupu interwencyjnego jako stabilizatora dochodów na charakteryzowanym rynku branżowym. (abstrakt oryginalny)

Cereals are cultivated on nearly 75% of the arable land area in Poland. Cereal production contributes to 22.9% of the global agricultural production and 38.8% of plant production. An income situation of the Polish producers of cereals was disadvantageous in 2009. There was observed a decrease in profitability of this branch since 2008. An essential role for the income situation of wheat producers was played by payments, which guaranteed a positive financial effect of this production activity. Research allowed to display a small role of an intervention purchase as a factor stabilizating income on this market branch. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Arseniuk E., 2007. Wsparcie nauki dla hodowli zbóż. W: Zboża wysokiej jakości. Agroserwis, 5-9.
  2. Jaczewska-Kalicka A., 2008. Czynniki wpływające na wzrost konkurencyjności w produkcji zbóż. Rocz. Nauk. SERiA 10, 4, 130-134.
  3. Judzińska A., 2008. Konkurencyjność polskiego sektora zbożowego. Rocz. Nauk. SERiA 10, 4, 149-154.
  4. Krzemiński M., 2008. Polski handel zbożami z wybranymi krajami UE. Rocz. Nauk. SERiA 10, 4, 203-208.
  5. Rynek zbóż - stan i perspektywy. 2008. Analizy rynkowe 34. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
  6. Urban S., 2007. Zmiany na polskim rynku zbóż i ich przyczyny. Rocz. Nauk. SERiA 9, 4, 208-211.
  7. www.kfpz.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu