BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Grażyna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Popularność "żywności wygodnej"
Popularity of "Convenience Food"
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2010, z. 4 (18), s. 5-13, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Jakość produktów żywnościowych, Styl życia, Innowacyjność produktu, Model żywienia, Żywność wygodna
Food, Food quality, Lifestyle, Product innovation, Feeding model, Convenience food
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wraz ze zmieniającym się stylem życia konsumentów, wzrostem wartości czasu poświęcanego na przygotowywanie posiłków czy polepszaniem się standardu życia części społeczeństwa, większego znaczenia w odżywianiu nabierają produkty szybkie i wygodne w przygotowaniu. O popularności tej grupy żywności świadczą także: jej łatwa dostępność, duża różnorodność oraz walory związane z krótką obróbką kulinarną. (abstrakt oryginalny)

The article describes the origins and essence of convenience food, its classifications, and consumer opinions and attitudes. It was concluded that, despite the universality and the unflagging popularity of convenience foods, there is the view that users of this category of products have very different levels of knowledge about its nature and nutritional value and health. Contemporary consumers strongly and positively perceive it, show great knowledge of different types and attributes. Though, the most important reasons are connected with the fact that they come back home late due to their absorbing work and have no time for food preparation. Thus convenience food is easy and fast. The availability of a wide and diverse offer is also very significant. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk G., 2004. Konsument na rynku żywności wygodnej. Rocz. Nauk. SERiA 4, 2, 11.
  2. Frame C.J., 1980. Evaluating convenience foods for use in system. ARA GFood Service Co., Philadelphia.
  3. Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T., 2006. Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu. PWN, Warszawa.
  4. Górska-Warsewicz H., 2007. Żywność wygodna w sektorze mięsnym. Przem. Spoż. 7, 36-38.
  5. Janicki A., 1993. Żywność wygodna; definicje i etapy rozwoju. Przemysł Spożywczy 9, 227-230.
  6. Kowalczuk I., 2004. Uwarunkowania konsumpcji koncentratów spożywczych. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 3(1), 187-198.
  7. Paulus K., 1978. How ready are ready - to - serve food. Proc. of Int. Symp. on Ready to serve food, Basel, 6-14.
  8. Żywność wygodna i funkcjonalna. 1999. Red. F. Świderski. WNT, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu