BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wielicka-Regulska Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Strukturyzacja problemu decyzyjnego w długiej i krótkiej perspektywie czasowej a percepcja prawdopodobieństwa
Framing of Decision Problem in Short and Long Term and Probability Perception
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2010, z. 3 (17), s. 101-107, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Percepcja, Prawdopodobieństwo, Decyzje konsumenckie, Preferencje konsumenta
Perception, Probability, Consumer decision, Consumer preferences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Preferencje konsumentów są zależne m.in. od formy problemu decyzyjnego i perspektywy czasowej. W przeprowadzonym eksperymencie wykazano, że uniknięcie złej oceny (straty) jest mniej prawdopodobne w odległym terminie niż w bliskim, w przeciwieństwie do otrzymania pozytywnej oceny (zysku), która dla badanych była bardziej prawdopodobna w dalszej przyszłości niż w krótkim czasie. W związku z powyższym można spodziewać się odmiennych reakcji w zależności od prezentacji problemu w kontekście zysku lub straty. Ten fakt można wykorzystać w promocji niektórych bardzo po-żądanych zachowań społecznych, które zazwyczaj są pomijane przez konsumentów. (abstrakt oryginalny)

Consumer preferences are dependent on problem framing and time perspective. For experiment's participants avoiding of losses was less probable in distant time perspective than in near term. On the contrary, achieving gains in near future was less probable than in remote time. One may expect different reactions when presenting problem in terms of gains than in terms of losses. This can be exploited in promotion of highly desired social behaviours like savings for retirement, keeping good diet, investing in learning, and other advantageous activities that are usually put forward by consumers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Harris Ch., Laibson D., 2003. Hyperbolic Discounting and Consumption. W: Advances in Economics and Econometrics: Theory and Applications. Red. D.M. Kreps. Eight World Congress 1. West Nyack, NY, USA, Cambridge University Press, 258-297.
  2. Cox A.D., Cox D., Zimet G., 2006. Understanding Consumer Responses to Product Risk Information. Journal of Marketing 1, 79-91.
  3. Hsee Ch.K., Hastie R., 2006. Decision and experience: why don't we choose what makes us happy? Trends in Cognitive Sciences 10, 1, 31-37.
  4. Jee J., Sohn D., Lee W., 2005. Schematic Processing of Brand Information: the impact of casually central attributes on the responses to brands. Advances in Consumer Research 32, 155-160.
  5. Jiang Y., Coulter R., Rateneshwar S., 2005. Consumption decisions involving goal tradeoffs: The impact of one choice on another. Decision-making within consumption episodes: Anchoring and assimilation and contrast effects. Advances in Consumer Research 32, 206-211.
  6. Kahneman D., Tversky A., 1973. On the Psychology of Prediction. Psychological Review 80, 237-251.
  7. Kahneman D., Tversky A., 1979. Prospect Theory: an analysis of decision under risk. Econometrica 47, 263-291.
  8. Kahneman D., Tversky A., 1984. Choices, Values and Frames. American Psychologist 39, 341-350.
  9. Olsen D.G., 2005. Mixed emotions: impact of positive and negative emotional content in advertising. Advances in Consumer Research 32, 38-41.
  10. Shu S., 2005. Choosing to consume later: Determinants of future - biased choice. Advances In Consumer Research 32, 67-68.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu