BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraszkiewicz Artur (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Ekonomiczno-energetyczna wartość drewna robinii akacjowej
Economic and Energy Value of Black Locust
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2010, z. 3 (17), s. 67-73, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Surowce energetyczne, Ceny energii, Alternatywne źródła energii
Energy raw materials, Energy prices, Alternative energy sources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono ocenę ekonomiczno-energetyczną wykorzystania dendromasy robinii akacjowej na cele opałowe w odniesieniu do drewna dębu, grabu, buku, brzozy, topoli i wierzby, jako konkurencyjnych gatunków drewna na rynku biomasy. Wykazano, że średnia cena drewna robiniowego w rozpatrywanych nadleśnictwach jest porównywalna z gatunkami drzew o twardym drewnie i o ponad 40 zł· m -3 większa niż drewna topoli i wierzby. Oceniono, że w warunkach badań jednostkowa cena energii, zawarta w drewnie robinii akacjowej, jest nieznacznie mniejsza niż drewna wierzby oraz o około 5-20% mniejsza od pozostałych gatunków drewna. Pozwala to wysnuć wniosek, że - wśród rozpatrywanych gatunków drewna - drewno robinii akacjowej wytwarza najtańszą jednostkę energii. (abstrakt oryginalny)

W pracy przedstawiono ocenę ekonomiczno-energetyczną wykorzystania dendromasy robinii akacjowej na cele opałowe w odniesieniu do drewna dębu, grabu, buku, brzozy, topoli i wierzby, jako konkurencyjnych gatunków drewna na rynku biomasy. Wykazano, że średnia cena drewna robiniowego w rozpatrywanych nadleśnictwach jest porównywalna z gatunkami drzew o twardym drewnie i o ponad 40 zł· m -3 większa niż drewna topoli i wierzby. Oceniono, że w warunkach badań jednostkowa cena energii, zawarta w drewnie robinii akacjowej, jest nieznacznie mniejsza niż drewna wierzby oraz o około 5-20% mniejsza od pozostałych gatunków drewna. Pozwala to wysnuć wniosek, że - wśród rozpatrywanych gatunków drewna - drewno robinii akacjowej wytwarza najtańszą jednostkę energii. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cichy W., 2005. Drewno w elektrociepłowniach - nowatorstwo czy sabotaż? Ekopartner 2, 8-9.
  2. Dobrowolska E., Dzurenda L., Jabłoński M., Kłosińska T., 2010. Wykorzystanie energetyczne dendromasy. Wyd. SGGW, Warszawa.
  3. Igliński B., Buczkowski R., Cichosz M., 2009. Technologie bioenergetyczne. Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  4. Karczmarczuk R., 2003. Robinia pseudoacacia L. - jej pochodzenie i znaczenie. Aura 6, 28-29.
  5. Krzysik F., 1974. Nauka o drewnie. PWN, Warszawa.
  6. Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. 2010. Red. F. Krawiec. Wyd. Difin, Warszawa.
  7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii. 2005. Dz.U. Nr 262, poz. 2187.
  8. Rybak W., 2006. Spalanie i współspalanie biopaliw stałych. Wyd. Politechniki Wrocławskiej,Wrocław.
  9. www.lublin.lasy.gov.p [dostęp: 20.07.2010 r.].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu