BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jażdżewska Iwona (Uniwersytet Łódzki), Urbański Jacek (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
GIS w nauce
GIS in Science
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2013, nr 14, s. 5-15, rys., bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
GIS w nauce
Słowa kluczowe
System Informacji Przestrzennej, System informacyjny, Nauka, Teoria systemów, Geografia
Geographic Information System (GIS), Information system, Science, Theory of systems, Geography
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje podejście świata nauki do roli, jaką odgrywa GIS w jej ramach. Przedstawia dyskusję, jaka miała miejsce w 1993 r. w ramach debaty GIS-L, jej najważniejsze wnioski zaprezentowane w pracy D.J. Wrighta, M.F. Goodchilda i J.D. Proctora (1997), a także przyszłość Systemów Informacji Geograficznej widzianą oczami M. Goodchilda (2010). Na tle tych rozważań autorzy przedstawili własne doświadczenia związane z GIS w polskiej nauce oraz podejście do GIS jako nauki. (abstrakt oryginalny)

The paper demonstrates how the role of GIS is understood in science. It presents the discussion, known as the GIS-L debate, which took place in 1993. The most important results of this discussion were presented in Wright, Goodchild and Proctor (1997). Present understanding of the future of GIS has been given by Goodchild (2010). Against the background of the results of these discussions the authors present their own experience in using GIS and show how GIS science is understood in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baranowski M., 1991, Rozwój kartografii komputerowej i systemów informacji geograficznej w Polsce na tle tendencji światowych, "Polski Przegląd. Kartograficzny", 23, (1-2), s. 8-13.
 2. Bartlett D., 1993, Re: GIS as a Science (Discussion). Geographic Information Systems Discussion List (Online) November 6: Available e-mail: GIS-L@UBVM.CC.BUFFALO.EDU.
 3. Burrough P.A., 1986, Principles of Geographical Information Systems for land resource assessment, Oxford University Press, Oxford.
 4. Burrough P.A., Frank A.U., 1995, Concepts and paradigms in spatial information: Are current Geographical Information Systems truly generic?, "International Journal of Geographical Information Systems", 9, s. 101-116.
 5. Fiejdasz W., Widacki W. (red.), 1995, GIS dla obszarów chronionych, Instytut Geografii UJ, Kraków.
 6. Gaździcki J., 1975, Informatyka w geodezji i kartografii, PPWK, Warszawa.
 7. Gaździcki J., 1990, Systemy informacji przestrzennej, PPWK, Warszawa.
 8. Goodchild M., 2010, Twenty years of progress: GIScience in 2010, "Journal of Spatial Information Science", 1, s. 3-20.
 9. Hencz I., 1995, Mapa numeryczna terenu. Materiały z konferencji pt. Zadania badawcze geografii społecznej i ekonomicznej w obliczu transformacji ustrojowej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław-Szklarska Poręba, s. 121-125.
 10. "International Journal of Geographical Information Systems", 1987.
 11. Jachimski J., Mierzwa W., Mularz S., Pyka Krystian, 1999, Cyfrowa fotogrametria i teledetekcja w Polsce: http://home.agh.edu.pl/~zfiit/publikacje_pliki/Jachimski_Mierzwa_Mularz_Pyka_1999.pdf.
 12. Jażdżewska I., 1999, Wykorzystanie programu MapInfo do analizy przestrzennej, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Seria Konferencja Multimedia nr 1 (zapis na CD), Wrocław.
 13. Jażdżewska I., 2008, Przemiany miejskiej sieci osadniczej w Polsce w świetle metod matematycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Johnston R.J., 1986, Philosophy and human geography: an introduction to contemporary approaches, Edward Arnold, London.
 15. Kistowski M., 1993, Cyfrowe bazy informacji geograficznych, "Ekobałtyk", 11, s. 22-23.
 16. Kistowski M., 2001, Systemy informacji geograficznej - niechciane dziecko czy nadzieja dla geografii polskiej? Geografia a GIS w Polsce w latach 1990-1999, "Przegląd Geograficzny", 73 (1-2), s. 143-162.
 17. Kistowski M., Iwańska M., 1997, Systemy Informacji Geograficznej. Podstawy techniczne i metodyczne. Przegląd pakietów oprogramowania i zastosowań w badaniach środowiska przyrodniczego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 18. Kozak J., 1997, Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej - ćwiczenia, Instytut Geografii UJ, Kraków.
 19. Longley P., Goodchild M.F., Maguire D., Rhind D., 2005, Geographic Information Systems and science, Jon Wiley @ Sons, Chichester.
 20. Marble D.F., Calkins H.W., Peuquet D.J., 1984, Basic readings in geographic information systems, SPAD Systems, Williamsville.
 21. Mark D.M., 2000, Geographic Information Science: Critical issues in an emerging cross disciplinary research domain, "Journal of the Urban and Regional Information Systems Association", 12 (1), s. 45-54.
 22. Mark D.M., 2003, Geographic information science: Defining the field, [w:] Duckham M., Goodchild M.F., Worboys M.F. (red.), Foundations of Geographic Information Science, Taylor and Francis, New York, s. 1-18.
 23. Maguire D.J., 1991, An overview and definition of GIS, [w:] Maguire D.J., Goodchiled M., Rhinds D. (red.), Geographical Information Systems: Principals and applications, Longman, London, s. 9-20.
 24. Maguire D.J., Goodchild M.F., Rhind D.W., 1991, Geographical Information Systems: Principals and applications, Longman, London.
 25. Magnuszewski A., 1999, GIS w geografii fizycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 26. Paszczyk J., Wiśniewski M., Wlaz P., 1994, System gromadzenia numerycznej informacji o terenie - NIT, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", sec. B, 49 (25), s. 355-363.
 27. Urbanski J., 1997, Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 28. Werner P., 1992, Wprowadzenie do geograficznych systemów informacyjnych, Wydawnictwo WGiSR UW, Warszawa.
 29. Werner P., 1993a, Mapa numeryczna a techniki informatyczne. Materiały Seminarium nt. "Mapa numeryczna. Systemy informacji przestrzennej", Centrum Promocji Informatyki, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Infosystem, Poznań.
 30. Werner P., 1993b, Konstrukcja baz danych przestrzennych i atrybutów w geograficznych systemach informacji. Materiały Wrocławskiej Jesiennej Szkoły Kartograficznej, Instytut Geografii UWr, Wrocław.
 31. Werner P., Prokop P., 1999, Zastosowania systemów informacji geograficznej w geografii polskiej, [w:] Domański B., Widacki W. (red.), Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, t. 4, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 275-291.
 32. Widacki W., 1997, Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej, Instytut Geografii UJ, Kraków.
 33. Wright D.J., Goodchild M.F., Proctor J.D., 1997, Demystifying the persistent ambiguity of GIS as 'tool' versus 'science', "Annals of the Association of American Geographers", 87 (2), s. 346-362.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-1117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu