BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiatkowska Agnieszka Ewa
Tytuł
Postępowanie kontrolne płatnika wobec świadczeniodawcy
Audit Proceedings of a Payor against Service Provider
Źródło
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług, 2010, nr 1, s. 185-195, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane aspekty zarządzania w opiece zdrowotnej
Słowa kluczowe
Kontrola finansowa, Świadczenia zdrowotne, Finansowanie służby zdrowia, Etyka, Służba zdrowia, Opieka zdrowotna
Financial control, Health care benefits, Health care financing, Ethics, Health service, Health care
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
Abstrakt
Narodowy Fundusz Zdrowia działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), rozporządzeń wykonawczych Ministra Zdrowia oraz zarządzeń Prezesa NFZ, które szczegółowo określają zadania, uprawnienia i odpowiedzialność NFZ, w tym także uprawnienia kontrolne w stosunku do podmiotów świadczących usługi zdrowotne, finansowane ze środków publicznych. (fragment tekstu)

One of marketing elements that we can pay particular attention to is human resource management with regard to managing crisis or conflict situations. The abilities of the National Health Fund auditors to effectively manage conflicts influence significantly the institution's image and the overall result of its operations assessment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Monika Dobska, Paweł Dobski, Marketing usług medycznych, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa 2000
  2. Kodeks etyki kontrolera Najwyższej Izby Kontroli, wydał: Departament Strategii Kontrolnej
  3. Ogólne standardy działalności Najwyższej Izby Kontroli, wydał: Departament Strategii Kontrolnej
  4. Podręcznik kontrolera Najwyższej Izby Kontroli, wydał: Departament Strategii Kontrolnej, Warszawa 2003
  5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
  6. Zarządzenie Nr 23/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia postępowania kontrolnego oraz realizacji wyników kontroli.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-6465
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu