BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smolińska Małgorzata
Tytuł
Procedura postępowania kontrolnego jako jedno z zadań Narodowego Funduszu Zdrowia
Audit Proceedings as One of the Tasks of the Polish National Health Fund
Źródło
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług, 2010, nr 1, s. 171-184, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane aspekty zarządzania w opiece zdrowotnej
Słowa kluczowe
Kontrola, Opieka zdrowotna, Służba zdrowia, Jakość usług medycznych, Placówki służby zdrowia, Personel medyczny
Control, Health care, Health service, Quality of medical services, Medical facilities, Medical staff
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
Abstrakt
Instytucje, które posiadają uprawnienia kontrolne są upoważnione do kontrolowania i oceniania działalności innych. Jedną z takich instytucji jest Narodowy Fundusz Zdrowia, który posiada ustawowe uprawnienia kontrolne w stosunku do podmiotów, z którymi zawarł umowę o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Dysponując środkami ze składek wszystkich ubezpieczonych Narodowy Fundusz Zdrowia spełnia rolę płatnika, stojąc pomiędzy tymi, którzy świadczeń udzielają czyli świadczeniodawcami a tymi, którzy są odbiorcami tych świadczeń czyli świadczeniobiorcami. (fragment tekstu)

This chapter deals with audit operations as one of the main tasks of the National Health Fund - a State organisational unit managing public resources allocated to financing health care services for insured persons. It has been emphasized that owing to the audit powers, the National Health Fund influences the quality of services rendered and ensures highest quality. Procedure of audit proceedings has been described, stressing its complexity and significance for individual stages of the audit proceedings which must lead to formulating final conclusions, i.e. an assessment of the audited unit activity and to the establishment of post-audit recommendations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa, 1980, str. 387
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, Dz. U. 2004, Nr 274, poz. 2723.
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Dz. U. 2008, Nr 81, poz. 484.
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. z 2004 r. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.
  5. Zarządzenie Nr 23/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia postępowania kontrolnego oraz realizacji wyników kontroli.
  6. Zarządzenie Nr 25/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia postępowania kontrolnego oraz realizacji wyników kontroli.
  7. Zarządzenie Nr 73/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-6465
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu