BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konieczka Patryk
Tytuł
Proces kształcenia lekarzy w Polsce - ramowy projekt reformy systemu podnoszącej jakość i przynoszącej korzyści ekonomiczne
Doctor Training in Poland - Framework Project of a System Reform Improving Quality and Bringing Economic Benefits
Źródło
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług, 2010, nr 1, s. 153-169, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane aspekty zarządzania w opiece zdrowotnej
Słowa kluczowe
Medycyna, Jakość kształcenia, Szkolnictwo wyższe, Systemy nauczania, Program nauczania, Koszty, Programy studiów, Służba zdrowia
Medicine, Quality education, Higher education, Education systems, Curriculum, Costs, Higher education curriculum, Health service
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozważając szeroko pojętą tematykę zarządzania w opiece zdrowotnej, często zapomina się o bardzo istotnym aspekcie jej funkcjonowania, jakim jest kształcenie kadr medycznych. Czerpiąc z najlepszych tradycji proces edukacji na Uniwersytetach Medycznych ma za zadanie stworzyć pokolenie nowoczesnych, profesjonalnych lekarzy. W czasach, gdy szacunek dla ich pracy, a także gratyfikacje finansowe sprawiają, że zainteresowanie wykonywaniem tego zawodu spada drastycznie, a wykształceni medycy emigrują do państw Unii Europejskiej w poszukiwaniu lepszych zarobków, system kształcenia musi ewoluować, aby zapewnić maksymalne możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności. Rzeczywistość w Polsce odbiega niestety od ideału. Wciąż wierząc w doskonałość przestarzałych, nieefektywnych metod nauczania, uczelnie medyczne przeładowują wiedzą kolejne roczniki studentów i wypuszczają ich na rynek usług medycznych tylko z takimi umiejętnościami, o zdobycie których sami oni zadbają. Konkurencyjni są jedynie ci absolwenci, którzy w trakcie studiów sami poszerzali umiejętności poprzez wolontariat czy pracę naukową. Celem niniejszego wywodu jest przedstawienie istniejącej sytuacji w kształceniu medycznych na podstawie Uniwersytetu Medycznego Marcinkowskiego w Poznaniu (wcześniejszej Akademii Medycznej), wskazanie błędów systemowych i nieefektywności przestarzałych form nauczania, które wciąż tu funkcjonują, a także omówienie przebiegu ogólnoeuropejskich reform, które zapoczątkowane kilkadziesiąt lat temu, stanowią podstawę dla dalej przedstawionych propozycji koniecznych dla uczelni medycznych zmian. Na tym tle w niniejszym opracowaniu wykreowany zostanie obraz Uniwersytetu Medycznego na miarę XXI wieku, w którym studenci mogą zdobywać wiedzę i umiejętności na najwyższym możliwym poziomie, tak aby po skończeniu studiów byli przygotowani w pełni do podjęcia pracy w zawodzie lekarza i mogli działać na rynku usług medycznych jako konkurencyjni i pełnoprawni uczestnicy. (fragment tekstu)

European reforms, which began in the 1980s and found their reflection in a series of guidelines called the Bologna Process, have contributed lately to a vast increase in interest in education among the European (and Polish) youth and they undoubtedly integrate whole Europe through student and teacher exchange programs. For Medical Universities this is still only the first step in a long road leading to educating highly qualified specialists able to supply the medical market with necessary workforce. In order to make the process of learning more reliable, it has become crucial to revolutionize the whole medical education system, so that the post-graduation internship lasting 13 months would become unnecessary, as it is a period in which fully educated doctor has no right to practice medicine. Elimination of internships, aside from forcing a raise in education standards, would also bring huge savings to the country's budget. What is more important, changing the curriculum/training program, even though making it more difficult to organize, would make the students better prepared to start their work as experienced and responsible doctors in a profession which values these qualities the most. In the proposed new system, every student would have a real sense of control over their own education and, starting from the third year of studies, they would be able to construct their own career path leading to acquiring qualification both, in highly specialized and in general medicine. Implementing reforms is never easy and has to be tied with difficult legislation process and political and socio-economical will. Therefore, it seems very important to promote new ideas and refine them in order to make them happen. Only then, the healthcare system in Poland, still in desperate need of highly qualified personnel, stands a chance. If the reform did happen, it would surely increase the patients' satisfaction with quality of medical services. Additionally, it would enhance the competition between medical professionals, which would lead to constant improvement in quality of service and shortening the queues to specialists, as they would more probably stay in the country instead of emigrating. Constant shortage of workforce in the Polish healthcare system is going to last as long as there is no one in the political circles to perform difficult reforms. Guidelines for those reforms are already in place. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Doczyk, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej wobec Procesu Bolońskiego, w: Wymiar społeczny Procesu Bolońskiego, red. J. Górniewicz, Olsztyn 2005
 2. T.E. Getzen, Ekonomika zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
 3. W. Kostrzewa-Zorbas, Harmonizacja systemów szkolnictwa wyższego w Europie. Polityka Unii Europejskiej, Warszawa 2003
 4. A. Kraśniewski, Proces Boloński: dokqd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe?, Wydawnictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa 2004
 5. G. Marciniak (red.). Szkoły Wyższe i ich finanse w 2008 r., Warszawa 2008
 6. M. Tomczak, Rekrutacja 2009/2010 "Puls UM" 2010, nr 118
 7. T. Ziejewski, Aspekty przemian społeczno-gospodarczych (Ekonomia - Edukacja - Rozwój), Wydawnictwo Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2008
 8. Deklaracja Sorbońska [http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Sorbonne_declaration.pdf], dostęp 2010-01-25, tłumaczenie własne
 9. Magna Charta Universitatum [http://www.magna-charta.org/pdf/mc_pdf/mc_polish.pdf], dostęp 2010-01-25
 10. Ramowy Program Nauczania na lata 2009-2015 opublikowany na oficjalnej stronie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu: [www.ump.edu.pl], dostęp 11-04-2010
 11. Sprawozdanie z działalności Uniersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku 2007, [www.ump.edu.pl], dostęp 2009-10-27
 12. Statystyki Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, [www.cem.edu.pl], dostęp 2009-12-04
 13. Statystyki Komisji Europejskiej [http://ec.europa.eu/education/erasmus/docl709_en.htm], dostęp 2010-01-25
 14. Statystyki Komisji Europejskiej [http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/stat/tablel.pdf], dostęp 2010-01-25
 15. Regulamin Studiów Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (załącznik do uchwały nr 39 Senatu Akademii Medycznej im. K. Marcinkowiskiego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2006 roku)
 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. z dnia 8 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami)
 17. Ustawa "Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz.U. 2005 nr 164 poz 1365)
 18. Zarządzenie Nr 19/09 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2009/2010
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-6465
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu