BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stróżyńska Anna
Tytuł
Zjawisko mobbingu w zakładach opieki zdrowotnej
Mobbing in Health Care Institutions
Źródło
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług, 2010, nr 1, s. 140-152, wykr.
Tytuł własny numeru
Wybrane aspekty zarządzania w opiece zdrowotnej
Słowa kluczowe
Mobbing, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Regulacje prawne, Obowiązki pracodawcy
Mobbing, Health care institution, Legal regulations, Employer obligations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Po dogłębnym przeanalizowaniu zjawiska mobbingu w zakładach opieki zdrowotnej wyraźnie można zauważyć, że jedną z najczęściej spotykanych przyczyn występowania zjawiska mobbingu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności przez personel medyczny. Przyczynę konfliktu stanowi także chęć stosowania coraz to nowszych metod wykonywania pewnych czynności medycznych, które znacznie różnią się od tych, jakie stosowano kilka lat temu. Często osobami mobbingowanymi są nowoprzyjęci pracownicy bądź osoby, które mają szansę awansować w istniejących strukturach danej organizacji bądź rzadziej osoby, które już awansowały. Chęć do bycia coraz to lepszym oraz chęć do pięcia się po szczeblach kariery sprawia, że w wielu organizacjach zmniejsza się poczucie bezpieczeństwa, pojawiają się liczne napięcia i konflikty. Stres oraz zazdrość o zajmowaną pozycję zawodową sprzyja występowaniu zjawiska mobbingu. W niniejszym rozdziale zwrócono uwagę na to, jak ważna jest walka ze zjawiskiem mobbingu. Mobbing poza tym, że zmniejsza wydajność i efektywność pracy, powoduje poniżanie i ośmieszanie pracownika, przede wszystkim doprowadza do znacznego pogorszenia jego stanu zdrowia. W celu zmniejszenia ilości zachowań mobbingowych w środowisku pracy ustanowiono, że jednym z obowiązków pracodawcy jest zapobieganie mobbingowi. Niestety w naszym kraju, u wielu pracodawców zauważa się tendencję do bagatelizowania tej sytuacji i nie zauważania zachowań mobbingowych. Niektórzy niestety nadal zamiast zapobiegać tego typu sytuacjom, po cichu sprzyjają im, a nawet sami stosują. Należy jednak mieć nadzieję, że niedługo sytuacja ta ulegnie zmianie. W obecnych czasach coraz to częściej mówi się o zjawisku mobbingu, o jego objawach i sposobach radzenia sobie, w chwili jego pojawienia się. Z każdym rokiem będzie coraz to więcej wygranych spraw na korzyść mobbingowanego pracownika. Być może to oraz zwiększona świadomość społeczeństwa, czym jest mobbing sprawi, że znacznie zmniejszy się ilość zachowań mobbingowych zarówno w placówkach służby zdrowia, jak i w innych, poza medycznych organizacjach. A nawet jeśli pojawią się, to nie będą one tolerowane w środowisku pracy. Poniżej przedstawiono najważniejsze wiadomości dotyczące zjawiska mobbingu, o którym mowa jest w tytule pracy. (fragment tekstu)

The aim of this thesis is to draw attention of superiors and their subordinates, especially those working in health care institutions, to mobbing and a large scale of this problem. This dissertation provides basic information on mobbing and its legislative circumstances. It draws attention of employers to their statutory obligation to counteract mobbing, and also offers them examples of possible countermeasures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T., Mobbing patologia zarządzania personelem, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2004.
  2. Chakowski M., Ciszek P., Jak zapobiegać mobbingowi, Gazeta Prawna, 1.02.2005, nr 22 (1387).
  3. Kodeks Pracy 2010 r.
  4. Litzke S.M., Schuh H., Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
  5. Marciniak J., Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, jak w praktyce zwalczać mobbing i inne formy dyskryminacji, Red. M. Wódkiewicz, Wydawnictwa Profesjonalne ALPHA pro Sp. z o.o, Ostrołęka 2000.
  6. Merecz D., Mościcka A., Przemoc w placówkach służby zdrowia i sposoby jej przeciwdziałania - informator dla pracodawców, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź 2003.
  7. Polityka kadrowa i prawo pracy, red. M. Wojtowicz, M. Kornatowski, Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2006.
  8. Warczewska-Makuch W., W polskich firmach co dziesiąty pracownik może być ofiarą mobbingu, Gazeta Prawna 19.12.07, nr 246.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-6465
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu