BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosa Kamila
Tytuł
Tworzenie systemu motywowania dla pracowników zakładu opieki zdrowotnej
Creating Incentive Schemes for the Employees of Health Care Facilities
Źródło
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług, 2010, nr 1, s. 126-139, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane aspekty zarządzania w opiece zdrowotnej
Słowa kluczowe
Motywowanie pracowników, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Personel medyczny, Placówki służby zdrowia, Służba zdrowia, Pracownicy w organizacji, Płace, Systemy motywacyjne, Kompleksowa obsługa nieruchomości
Motivating employees, Health care institution, Medical staff, Medical facilities, Health service, Employees in the organization, Wages, Motivating systems, Facility management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nie istnieje jeden uniwersalny system motywacji dla wszystkich ludzi czy branży. W zakładach opieki zdrowotnej z racji złożoności wykonywanej tam pracy a także specyfiki zatrudnionego personelu, tworzenie efektywnego systemu motywowania należy rozpocząć od poznania potrzeb i motywów działania personelu. Poznanie potrzeb, aspiracji i oczekiwań pozwoli na znalezienie trafnych komponentów systemu motywacyjnego, którego zadaniem będzie stworzenie takich warunków i dostarczenie takich środków aby osobiste potrzeby ludzi zostały zaspokojone. Optymalnym rozwiązaniem byłoby stworzenie systemu motywacyjnego uwzględniającego czynniki wpływające na motywacje całej grupy pracowniczej, jak i każdego pracownika z osobna. Nie można bowiem nie zwracać uwagi na swoistość i niepowtarzalność osobowości a także na twierdzenie, że osoba jest specyficzną konfiguracją motywów, cech, zainteresowań i wartości. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to describe the role of motivation in the Health care facility management as well as to present the principles of a fully operational and effective incentive scheme. The author emphasizes that the choice of motivational tools and measures depends on the specific motives of healthcare workers and their individual needs. Particular attention is paid to the employee performance appraisal system, which is an integral part of the incentive scheme that ensures its effectiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. G. Bartkowiak, Psychologiczne aspekty zarządzania personelem w zakładach opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Kraków 2010.
  2. G. Bartkowiak, Motywowanie personelu i zarządzanie kompetencjami w zakładzie opieki zdrowotnej w Postawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, red. naukowa M. Dobska, K. Rogoziński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  3. B. Chudak, A, Permoda, Z. Śliwiński, Motywowanie pracowników w zakładach opieki zdrowotnej, "Przewodnik Menadżera Zdrowia" 5/2002.
  4. M. Cygańska, Zaangażowanie pracowników szpitala w proces zmian organizacyjnych, "Zarządzanie zasobami ludzkimi" 2/2008.
  5. M.D. Głowacka, B. Bogusz, E. Olek, Pozapłacowe formy działań motywacyjnych wśród pracowników zakładów opieki zdrowotnej, "Przewodnik Menadżera Zdrowia" 3/2000.
  6. A. von der Heyde, B. von der Linde, Psychologia dla kadry zarządzającej. Jak znajomość ludzkich charakterów pomaga w zarządzaniu?, C. H .Beck ,Warszawa 2009.
  7. W. Kopertyńska, Systemy motywowania w organizacji - Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny. http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/119/system_motywacyjny_w_organizacjiJ.html, z dnia 26-01-2010 r.
  8. A. Szumska, A. Woderska, I. Nowakowska, D. Jachimowicz - Wołoszynek, Stan motywacji i motywowania w polskim pielęgniarstwie, "Pielęgniarstwo XXI wieku" Nr 1/2( 14/15)2006.
  9. C. Włodarczyk, S. Poździoch, Systemy zdrowotne. Zarys problematyki., Wyd. UJ, Kraków 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-6465
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu