BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hoppe Anita (10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - SP ZOZ w Bydgoszczy)
Tytuł
Rola zarządzania personelem w budowaniu przewagi konkurencyjnej
The Role of Personnel Management in Building Competitive Advantage
Źródło
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług, 2010, nr 1, s. 110-125
Tytuł własny numeru
Wybrane aspekty zarządzania w opiece zdrowotnej
Słowa kluczowe
Zarządzanie personelem, Przewaga konkurencyjna, Zatrudnienie, Rekrutacja pracowników, Prognozowanie zatrudnienia, Popyt na pracę, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Personnel management, Competitive advantage, Employment, Employee recruitment, Employment forecasting, Labour demand, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem każdej firmy jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej, którą każda firma powinna utrzymywać - może to być m.in. wytworzenie większego zysku od średniego w branży czy posiadanie znaczącego udziału w rynku. Każde przedsiębiorstwo, aby uzyskać powyższe cele powinno pamiętać o kompetentnym pracowniku, który tę przewagę konkurencyjną na rynku będzie umiał wylansować. (fragment tekstu)

Proper and competent human resource management is a significant element in the process of quality management. The appropriate selection of personnel on individual levels of management guarantees high level of service quality and adequate patient care. Distinctive features of personnel management presented in this article constitute a basis for proper formulating of the employment process. Its optimalization is helped by professionally developed system of personnel needs planning, seen as an element of company's business planning. The optimalization of the human resources management process by means of the described planning methods is an important factor in building competitive advantage of a health care facility. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Grosiak A., Klasyfikacja zatrudnienia i czynniki kształtujące jego strukturę w przemyśle, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 140, Poznań 1983.
  2. Grzegorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak P., Przedsiębiorczość bez tajemnic, WSiP, Warszawa 2002, 2007.
  3. Kabaj M., Gospodarowanie zasobami pracy, [ w:] A. Sajkiewicz, ( red.), Ekonomika pracy, wyd. PWE, Warszawa 1981.
  4. Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teoria i praktyka, Wyd. Biblioteka Pracownicza, Warszawa 2000.
  5. Lipka A., Strategie personalne firmy, Wyd. PSB, Kraków 2000.
  6. Mała Encyklopedia Ekonomiczna, Warszawa 1974.
  7. Oleksyn T., Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 2001.
  8. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007.
  9. Sekuła Z., Planowanie zatrudnienia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  10. Wood R., Payne T., Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-6465
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu