BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalska-Pietrzak Joanna
Tytuł
Zarządzanie zasobami ludzkimi na podstawie oddziału chirurgicznego
Human Resource Management as Illustrated by a Surgical Ward
Źródło
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług, 2010, nr 1, s. 93-109, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane aspekty zarządzania w opiece zdrowotnej
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Służba zdrowia, Placówki służby zdrowia, Personel medyczny, Odpowiedzialność zawodowa, Obowiązki pracownicze, Motywowanie pracowników, Regulacje prawne
Human Resources Management (HRM), Health care institution, Health service, Medical facilities, Medical staff, Professional liability, Employee obligations, Motivating employees, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Szpital jako zakład opieki zdrowotnej (ZOZ) funkcjonuje zgodnie ze statutem, który określa jego nazwę, cele i zadania, siedzibę i obszar działania oraz rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Publiczny zakład opieki zdrowotnej jest organizacją, czyli uporządkowanym systemem, który posiada w znaczeniu rzeczowym specyficzną dla niego strukturę. Prawidłowo skonstruowana struktura ma duże znaczenie dla realizacji celów organizacji. Jest jednym z głównych narzędzi zarządzania, a jej zadaniem jest stworzenie i doskonalenie warunków do stałego zwiększania efektu działania organizacji, efektywnej kooperacji i podziału pracy oraz zapewnienia przystosowania się do zmian. (fragment tekstu)

Employees are the most valuable element of any organisation, including a health care facility. It is their intellectual capacity, eagerness to act and motivation allow the organisation to offer good quality services. Planning medical personnel should follow the health needs. The ward nurse, being the ward manager, has the right and responsibility to interfere in work organisation of the subordinate staff and all the people that come into the ward and render services on its behalf. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2007.
 2. Bartkowiak G., Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 3. Beczkowski G., Pagórski P., Motywowanie pracowników publicznych i niepublicznych ZOZ, Pielęgniarstwo Polskie 2008, 3(29), 207- 211.
 4. Dobska M., Rogoziński K., Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej PWN, Warszawa 2008.
 5. Fry S.T., Johnstone M.J., Etyka w praktyce pielęgniarskiej, Magmed, Lublin 2009.
 6. Grajek-Józwiak J., Kalendarium Pielęgniarstwa Polskiego, OWO, Warszawa 1998.
 7. Jakubek E., Koligat D., Michalczyk J., Wpływ motywatorów placowych oraz pozapłacowych na proces motywacji jednego z wielopolskich ZOZ "Pielęgniarstwo Polskie" 2008, nr 3.
 8. Jończyk J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, PWE, Warszawa 2008.
 9. Kapała W., Pielęgniarstwo w chirurgii, Czelej, Lublin 2006.
 10. Ksykiewicz- Dorota A., Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej, Czelej, Lublin 2004.
 11. Ksykiewicz- Dorota A., Zarządzanie w pielęgniarstwie, Czelej, Lublin 2005.
 12. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Raport o stanie pielęgniarstwa w Polsce oraz kierunki zmian systemowych w pielęgniarstwie. Warszawa 1995.
 13. Nestorowicz M., Prawo Medyczne, TONiK, Toruń 2007.
 14. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 15. Stępniewski J., Zarządzanie szpitalem. Kompendium menadżera, Wydawnictwo Akademii Medycznej, Wrocław 2005.
 16. Wołynka S., Pielęgniarstwo Ogólne, PZWL, Warszawa 1993.
 17. Zahradniczek K., Pielęgniarstwo, PZWL, Warszawa 2004.
 18. Zahradniczek K., Wprowadzenie do pielęgniarstwa, PZWL, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-6465
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu