BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefańska-Wronka Karina (Szpital Wojewódzki w Poznaniu)
Tytuł
Zarządzanie zasobami ludzkimi w oddziale intensywnej terapii
Human Resource Management in an Intensive Care Unit
Źródło
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług, 2010, nr 1, s. 81-92, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane aspekty zarządzania w opiece zdrowotnej
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie personelem, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Szpitalnictwo, Służba zdrowia, Rozwój zawodowy pracownika, Jakość usług medycznych, Zaangażowanie pracowników
Human Resources Management (HRM), Personnel management, Health care institution, Hospital service, Health service, Professional development of employees, Quality of medical services, Employees' engagement
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarządzanie zasobami ludzkimi lub inaczej zarządzanie personelem można definiować jako strategiczną, jednorodną i spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej firmy, czyli ludźmi. Jest ono wszechstronnym spojrzeniem na problemy związane z kierowaniem i rozwojem personelu w ramach struktur przedsiębiorstwa, przy czym główny akcent kładzie się na współpracę kierownictwa i szeregowych pracowników, które ma na celu wytworzenie takiej atmosfery w środowisku pracy, która będzie pozytywnie oddziaływać na zaangażowanie pracowników w realizację założonych przez organizację celów. Na pewno trudnym wyzwaniem jest zarządzania personelem w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Dla właściwego zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach szpitala najważniejsze jest zaakceptowanie szczególnego charakteru roli zawodowej lekarzy i pielęgniarek, którzy nie tylko biorą udział w procesie terapeutycznym, motywują pacjenta do walki z chorobą, a także udzielają wsparcia rodzinie. (fragment tekstu)

Human resource management, or in other words personnel management, is a strategic, homogeneous and consistent method of managing the most valuable asset in any company, namely, people. Managing personnel in an Anaesthesiology and lntensive care Unit - a team of doctors and nurses that do not only take part in the treatment process, motivate patient to fight a disease, but also provide support for families, is a difficult challenge. A head of the unit and the Unit Nurse, whose posts description is presented in the article, fulfil managerial roles in the Unit. The article presents also a suggestion for changes whose implementation would improve the process of managing the Unit personnel. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak G.: Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa2010
 2. Buchelt B.: Dbaj o pracownika swego, Menadżer zdrowia, 10/2008
 3. Buchelt-Nawara B.: Podmioty zarządzające zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, Zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 719, 2006
 4. Dobska M., Rogoziński K.: Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, PWN, Warszawa 2008
 5. Gick A., Tarczyńska M.: Motywowanie pracowników: systemy- techniki- praktyka, PWE, Warszawa 1999
 6. Głowacka M.: Zarządzanie w ochronie zdrowia, Wolumin, Poznań 2002
 7. Jończyk J.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, Difin, Warszawa 2008
 8. Kozłowski W.: Zarządzanie motywacją pracowników, CeDeWu, Warszawa 2009
 9. Kto rządzi w szpitalu, Menadżer zdrowia, 3/2006
 10. Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2008
 11. Rybak M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, SGH, Warszawa 1998
 12. Strużycki M.: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Warszawa 2004
 13. Wieczorkiewicz K.: Liderzy medycyny. Menadżer zdrowia, 2/2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-6465
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu