BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachelska Milena A. (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży), Jakubczak Antoni (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży), Więtczak Bogusława (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży), Tyl Sylwia (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Tytuł
Ocena wrażliwości Yersinia enterocolitica na wybrane sole kwasów fenolowych
Assessing Susceptibility of Yersinia Enterocolitica to Some Selected Salts of Phenolic Acids
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 2 (81), s. 88-98, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Badanie żywności
Food, Food health safety, Food research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była ocena aktywności przeciwbakteryjnej soli kwasów fenolowych w stosunku do Yersinia enterocolitica ATCC 23715. Y. enterocolitica jest fakultatywnie beztlenową pałeczką Gramujemną i jest przyczyną zatruć pokarmowych u ludzi. Sole kwasów fenolowych mogą skutecznie eliminować patogeny z żywności. Wykazano, że sole kwasów fenolowych hamowały wzrost tego patogenu. Badaniami objęto sole litu, sodu i potasu kwasów o-kumarowego, m-kumarowego oraz p-kumarowego. Zastosowano wodne roztwory soli o następujących stężeniach [%]: 1, 2, 3, 4 i 5. Wykorzystano metodę dyfuzyjno-studzienkową. Wyniki badań wykazały, że Y. enterocolitica jest wrażliwa na sole kwasów o-kumarowego i m-kumarowego, natomiast nie stwierdzono wrażliwości na sole kwasu p-kumarowego. Sole kwasów fenolowych mogą być użyte do utrwalania żywności jako naturalne konserwanty chemiczne.(abstrakt oryginalny)

The objective of this study was to assess the antimicrobial activity of salts of phenolic acids against Yersinia enterocolitica ATCC 23715. Y. enterocolitica is known to be a facultatively anaerobic, Gramnegative coccoid bacillus responsible for human alimentary intoxication. Salts of phenolic acids can effectively eliminate pathogens in food products. It was proved that the salts of phenolic acids inhibited the growth of this pathogen. The analysis comprised the lithium, sodium, and potassium salts of the o-coumaric, m-coumaric, and p-coumaric acids. Water solutions of those salts were applied; their concentrations were 1 %, 2 %, 3 %, 4 %, and 5 %. A diffusion-well method was used. The analysis results showed that Y. enterocolitica was susceptible to the salts of o-coumaric and m-coumaric acids, however, its susceptibility to the salts of p-coumaric acid was not confirmed. The salts of phenolic acids can be applied as natural chemical preservatives in food conservation processes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acar G., Dogan N.M., Duru M.E., Kivrak I.: Phenolic profiles, antimicrobial and antioxidant activity of the various extracts of Crocus species in Anatolia. Afric. J. Microb. Res., 2010, 4 (11), 1154-1161.
 2. Ahmad I., Beg A.Z.: Antimicrobial and phytochemical studies on 45 Indian medicinal plants against multi-drug resistant human pathogens. J. Ethnopharmacol., 2001, 74, 113-123.
 3. Ali-ShtayehM.S., Yaghmour R.M.R., Faidi Y.R., Salem K., Al-Nuri M.A.: Antimicrobial activity of 20 plants used in folkloric medicine in the Palestinian area. J. Ethnopharmacol., 1998, 60, 265-271.
 4. Amor I.L.B., Neffati A., Sgaier M.B., Bhouri W., Boubaker J., Skandrani I., Bouhlel I., Kilani S., Ammar R.B., Chraief I., Hammami M., Ghoul M., Chekir-Ghedira L., Ghedira K.: Antimicrobial activity of essential oils isolated from Phlomis crinita Cav. ssp. Mauritanica Munby. J. Am. Oil Chem. Soc., 2008, 85, 845-849.
 5. Baratta M.T., Dorman H.J.D., Deans S.G., Figueiredo A.C., Barroso J.G., Ruberto G.: Antimicrobial and antioxidant properties of some commercial oils. Flavour Frag. J., 1998, 13, 235-244.
 6. Bhaskarwar B., Itankar P., Fulke A. : Evaluation of antimicrobial activity of medicinal plant Jatropha podagrica (Hook). Roumanian Biotechnological Letters, 2008, 13 (5), 3873-3877.
 7. Blank G., Melnyk D., Henderson H. M.: Sporostatic activity of eugenol in relation to spore hydrophobicity. Lebensm.Wiss. U. Technol., 1990, 23, 361-363.
 8. Daud A., Gallo A., Sanchez Riera A.: Antimicrobial properties of Phrygilanthus acutifolius. J. Ethnopharmacol., 2005, 99, 193-197.
 9. Goyal S.N., Arora S., Sharma A.K., Joshi S., Ray R., Bhatia J., Kumari S., Arya D.S.: Preventive effect of crocin of Crocus sativus on hemodynamic, biochemical, histopathological and ultrastuctural alterations in isoproterenol-induced cardiotoxicityinrats. Phytomedicine, 2010, 17, 227-232.
 10. Gueldner R.C., Wilson D.M., Heidt A.: Volatile compounds inhibiting Aspergillus flavus. J. Food Chem., 1985, 33, 441-443.
 11. Krasaekoopt W., Kongkarnchanatip A.: Antimicrobial properties of Thai traditional flower vegetable extracts. Assumption U J. Technol., Thailand, 2005, 9, 71-74.
 12. Mbosso E.J.T., Ngouela S., Nguedia J.C.A., Beng V.P., Rohmer M., Tsamo E.: In vitro antimicrobial activity of extracts and compounds of some selected medicinal plants from Cameroon. J. Ethnopharmacol., 2010, 128, 476-481.
 13. Moller J.K.S., Madsen H.L., Altonen T., Skibsted L.H.: Dittany (Origanum dictamnus) as a source of water-extractable antioxidants. Food Chem., 1999, 64, 215-219.
 14. Mosaddik M.A., Kabir K.E., Hassan P.: Antibacterial activity of Alangium salviifolium flowers. Fitoterapia, 2000, 71, 447-449.
 15. Nerbœk R., Kondo T.: Flower Pigment Composition of Crocus species and cultivars used for a chemotaxonomic investigation. Biochem. Syst. Ecol., 2002, 30, 763-791.
 16. Oke F., Aslim B., Ozturk S., Altundag S.: Essential oil composition, antimicrobial and antioxidant activities of Satureja cuneifolia Ten. Food Chem., 2009, 112, 874-879.
 17. Oussalah M., Caillet S., Saucier L., Lacroix M.: Antimicrobial effects of selected plant essential oils on the growth of a Pseudomonasputida strain isolated from meat. Meat Sci., 2006, 73, 236-244.
 18. Perez C., Paul M., Bazerque P.: Antibiotic assay by agar-well diffusion method. Acta Biologiae et Medicine Experimentalist., 1990, 15, 113-115.
 19. Park Y.K., Koo M.H., Ikegaki M., Contado J.L.: Comparison of the flavonoid aglycone contents of Apis mellifera propolis from various regions of Brazil. Arquivos de Biologiae Technologia, 1997, 40 (1), 97-106.
 20. Simic M.G.: Mechanisms of inhibition of free-radical processed in mutagenesis and carcinogenesis. Mutation Res., 1998, 202, 377-386.
 21. Tanaka M., Kuei C.W., Nagashima Y., Taguchi T.: Application of antioxidative maillrad reaction products from histidine and glucose to sardine products. Nippon Suisan Gakk, 1998, 54, 1409-1414.
 22. Tepe B., Daferera D., Sokmen A., Sokmen M., Polissiou M.: Antimicrobial and antioxidant activities of the essential oil and various extracts of Salvia tomentosa. Food Chem., 2005, 90, 333-340.
 23. Vahidi H., Kamalinejad M., Sedaghati N.: Antimicrobial properties of Crocus sativus L. Iranian. J. Pharmacol. Res., 2002, 1, 33-35.
 24. Yanga J.H., Linb H.C., Maub J.L.: Antioxidant properties of several commercial mushrooms. Food Chem., 2002, 77, 229-235.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu