BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewska-Korona Marta (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Jabłońska-Ryś Ewa (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Ocena przydatności do przetwórstwa owoców wybranych odmian pomidora gruntowego
Evaluation of Processing Usefulness Of Selected Fruits of Ground Tomato Cultivars
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 2 (81), s. 77-87, tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Towaroznawstwo żywności, Przetwórstwo owocowo-warzywne, Warzywa
Food, Food commodities, Fruit and vegetables processing, Vegetables
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena przydatności do przetwórstwa owoców siedemnastu odmian pomidora gruntowego. Analizowano najważniejsze z punktu widzenia przetwórstwa parametry: twardość owoców, barwę, zawartość suchej masy, ekstraktu i cukrów ogółem oraz kwasowość i zawartość witaminy C. Analiza statystyczna wykazała, że owoce badanych odmian różnią się istotnie między sobą w odniesieniu do wszystkich ocenianych parametrów. Odmiany przeznaczone do przetwórstwa powinny charakteryzować się dużą twardością owoców, która jest bardzo istotnym parametrem w czasie transportu. Twardość w płaszczyźnie poziomej owoców była większa niż w pionowej. Największą twardość, w obu płaszczyznach, stwierdzono w owocach odmian Frodo i Sokal. Najkorzystniejszymi parametrami barwy charakteryzowała się odmiana Frodo, o owocach z największym udziałem barwy czerwonej i najlepszym jej nasyceniem. Owoce odmiany Etna charakteryzowały się największą zawartością suchej masy (powyżej 6 %), ekstraktu ogółem (powyżej 6 %) i cukrów (powyżej 3 %).(abstrakt oryginalny)

The objective of the study was to evaluate the processing usefulness of fruits of seventeen ground tomato cultivars. Those parameters were determined, which were considered the most important for the fruit processing: hardness of fruits, colour, and contents of dry matter, extract, and total sugars, as well as acidity and vitamin C content. The statistical analysis revealed that all the analyzed parameters of fruits of the studied cultivars significantly differed from each other. The cultivars for processing should be characterized by high hardness of fruits as it is a very important parameter during the transportation. The hardness of fruits in the horizontal direction was higher than their hardness in the vertical direction. The highest hardness in the two directions was found in the fruits of the Frodo and Sokal cultivars. The most advantageous colour parameters were found in the Frodo cultivars; their fruits showed the predominating (the most intensive) red colour of the best saturation level. The fruits of the Etna cultivar were characterized by the highest content of dry matter (above 6 %), the highest content of total extract (above 6 %), and the highest content of sugars (above 3 %).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arazuri S., Jarén C., Arana J.I., Perez de Ciriza J. J.: Influence of mechanical harvest on the physical properties of processing tomato. J. Food Engin., 2007, 80, 190-198.
 2. Arias R., Lee T., Logendra L., Janes H.: Correlation of lycopene measured by HPLC with L*, a*, b* color readings of a hydroponic tomato and the relationship of maturity with color lycopene content. J. Agric. Food Chem., 2000, 48, 1697-1702.
 3. Babik I.: Odmiany pomidorów dla przemysłu. Hasło Ogr., 2000, 7, 36-38.
 4. Babik I.: Dojrzewanie pomidorów uprawianych w polu można przyspieszyć. Owoce, Warzywa, Kwiaty, 2004, 16, 26-27.
 5. Borowiak J.: Pomidory w polu. Hortpress, 2007, ss. 59-84.
 6. Bourn D., Prescott J.: A comparison of the nutritional value, sensory qualities, and food safety of organically and conventionally produced foods. Crit. Rev. Food Sci. Nutr., 2002, 42, 1-34.
 7. Brandt S., Zoltan P., Barna E., Lugasi A., Helyes L.: Lycopene content and colour of ripening tomatoes as affected by environmental conditions. J. Sci. Food Agric., 2006, 86 (4), 568-572.
 8. Dobromilska R., Fawcett M.: The estimation of field and fruit quality of small sized tomato in the field cultivation. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Ogrodn., 2000, 31 (1), 229-234.
 9. Elkner K., Krajewski A.. : Przetwórstwo pomidorów w Polsce. Przem. Ferm. Owoc. Warz., 1999, 6, 39-41.
 10. Fanasca S., Colla G., Maiani G., Venneria E., Rouphael Y., Azzini., Saccardo F.: Changes in antioxidant content of tomato fruits in response to cultivar and nutrient solution composition. J. Agric. Food Chem., 2006, 54, 4319-4325.
 11. Fraser B., Murphy Ch., Bunting F.: Real World Color Management. Publisher Pearson Education, Ed. II, 2006, pp. 145-170.
 12. Garcia E.. Barrett D.: Evaluation of processing tomatoes from two consecutive growing seasons: quality attributes. peelability and yield. J. Food Process. Preserv.. 2006. 30. 20-36.
 13. Hallmann E.. Rembiałkowska E.: Estimation of fruit quality of selected tomato cultivars (Lycopersicon esculentum Mill.) from organic and conventional cultivation with special consideration of bioactive compounds content. J. Res. Appl. Agric. Eng.. 2007. 52 (3). 55.
 14. Hernandez Suarez M.. Rodriguez Rodriguez E.M.. Diaz Romero C.: Mineral and trace element concentrations in cultivars of tomatoes. Food Chem.. 2007. 104. 489-490.
 15. Leonardi C.. Ambrosino P.. Esposito E.. Fogliano V.: Antioxidative activity and carotenoid and tomatine contents in different typolopies of fresh consumption tomatoes. J. Agric. Food Chem.. 2000. 48. 4723-4727.
 16. Mendez I.. Vera A.M.. Chavez J.L.. Carrillo J.C.: Quality of fruits in Mexican tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Landraces. Revista de la Facultad de Quimica Farmaceutica. 2011. 18 (1). 26-32.
 17. Obuchowicz A.. Kowalczyk K.: Warunki uprawy a plon i jakość pomidorów. Hasło Ogr.. 2006. 2. 102-104.
 18. Odriozola-Serrano J.. Soliva Fortuny R.. Martin-Bellono O.: Effect of minimal processing on bioac- tive compounds and colour attributes of fresh-cut tomatoes. LWT Food Sci. Technol.. 2008. 41. 217-226.
 19. Olubukola A.. Kehinde A.T.. Akanbi C.T.. Ajani R.: Physicochemical properties of four tomato cultivars grown in Nigeria. J. Food Process. Preserv.. 2006. 30 (1). 79-86.
 20. PN-90/A75101/02. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i badań fizykochemicznych. Oznaczenie zawartości ekstraktu ogólnego.
 21. PN-90/A75101/03. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i badań fizykochemicznych. Oznaczenie zawartości suchej masy metodą wagową.
 22. PN-90/A75101/04. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i badań fizykochemicznych. Oznaczenie kwasowości ogólnej.
 23. PN-90/A75101/07. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i badań fizykochemicznych. Oznaczenie zawartości cukrów i ekstraktu bezcukrowego.
 24. PN-A-04019:1998. Produkty spożywcze. Oznaczanie zawartości witaminy C.
 25. Radzevicius A.. Viskelis P.. Bobinas C.: Quality and physiological parameters of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) fruits of Lithuanian selection.. Biologija. 2008. 54 (2). 108-111.
 26. Rożek E.: Czynniki i cechy kształtujące jakość owoców pomidora oraz ich przydatność do mrożenia. Rozpr. nauk. Wyd. AR w Lublinie. 2007. 319.
 27. Rożek E.: Ocena przydatności kilku nowych odmian pomidora dla przemysłu. Mat. VIII Ogólnopol. Zjazdu Nauk. "Hodowla Roślin Ogrodniczych u progu XXI wieku". Lublin 1999. ss. 5-7.
 28. Shi J.. Le Maguer M.: Lycopene in tomatoes: chemical and physical properties affected by ford processing. Crit. Rev. Biotechn.. 2000. 20 (4). 293-334.
 29. Suszyna J.: Influence of extreme moisture conditions on fielding of tomato in field cultivation. Folia Hort.. 2006. 2. 181-185.
 30. Toor R.K.. Savage G.P.: Effect of semi-drying on the antioxidant components of tomatoes. Food Chem. 2006. 94. 90-97.
 31. Winiarska S.. Kołota E.: Porównanie plonowania i wartości odżywczej wybranych odmian pomidora w uprawie przy palikach w tunelu foliowym. Rocz. AR w Poznaniu.. 2007. 383 (41). 655-659.
 32. Yildiz H.. Baysal T.: Color and lycopene content of tomato puree affected by electroplasmolysis. Int. J. Food Prop.. 2007. 10. 489-495.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu