BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśnierowski Grzegorz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Borowiak Robert (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ warunków środowiskowych na zmianę właściwości lizozymu w białku jaj kurzych
Effect of Environmental Conditions on Change in Properties of Lysozyme in Hen Egg White
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 3 (82), s. 77-87, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Badanie żywności, Badania naukowe, Biochemia
Food, Food research, Scientific research, Biochemistry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Lizozym jest enzymem hydrolitycznym wykazującym zdolność rozkładu ściany komórkowej bakterii. Stanowi on mechanizm naturalnej pierwotnej ochrony dla rozwijającego się w jaju zarodka. Bogatym źródłem lizozymu jest białko jaja kurzego, z którego enzym otrzymywany jest na skalę przemysłową. Celem pracy było określenie zmian występujących w lizozymie białka jaja kurzego w wyniku przetrzymywania całych jaj surowych lub wyizolowanego białka jaja w warunkach zbliżonych do inkubacji jaj podczas wylęgu piskląt, tj. w temperaturze ok. 40 °C przez 20 dób. Wykazano, że przetrzymywanie jaj kurzych w takich warunkach powoduje zmiany jakościowe i ilościowe lizozymu w białku jaja. Efektem inkubacji enzymu była częściowa jego oligomeryzacja, w wyniku której tworzyła się forma dimeryczna. Zjawisku temu towarzyszyło obniżenie aktywności hydrolitycznej enzymu.(abstrakt oryginalny)

Lysozyme is a hydrolytic enzyme having the capacity to decompose bacterial cell walls. It constitutes a mechanism of natural, primary protection for the embryo developing in the egg. The egg white is a rich source of lysozyme used to produce the enzyme on an industrial scale. The objective of this study was to determine the changes in the lysozyme of a native egg white resulting from storing either the raw whole eggs or the separated egg whites under the conditions similar to those of the egg incubation during hatching i.e. approximately at 40 °C for 20 days. It was proved that when chicken eggs were kept under the above conditions, qualitative and quantitative changes in the lysozyme present in the egg white occurred. The incubation of enzyme caused its partial oligomerisation, which resulted in the formation of a dimeric form. This phenomenon was accompanied by a decrease in the hydrolytic activity of the enzyme.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cegielska-Radziejewska R., Leśnierowski G., Kijowski J.: Antibacterial activity of lysozyme modified by membrane technique. EJPAU, Food Sci. Technol., 2003, 6 (2), 1-6.
 2. Cegielska-Radziejewska R., Leśnierowski G., Kijowski J.: Properties and application of egg white lysozyme and its modified preparations - a review. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2008, 58 (1), 5-10.
 3. Cegielska-Radziejewska R., Leśnierowski G., Kijowski J.: Antibacterial activity of hen egg white lysozyme modified by thermochemical technique. Eur. Food Res. Technol., 2009, 228, 841-845.
 4. Ibrahim H.R., Higashiguchi S., Juneja L.R., Kim M., Yamamoto T., Sugimato Y., Aoki T.: Partially unfolded lysozyme at neutral pH agglutinates and kills Gram-negative and Gram-positive bacteria through membrane damage mechanism. J. Agric. Food Chem., 1996, 44, 3799-3806.
 5. Jolles P., Jolles J.: What is new in lysozyme research? Moll. Cell. Biochem. 1984, 63, 165-188.
 6. Kijowski J., Leśnierowski G.: Wykorzystanie lizozymu do utrwalania żywności w diagnostyce medycznej i farmakologii. Biotechnologia, 1995, 2 (29) 130-140.
 7. Kijowski J., Leśnierowski G.: Lizozym z białka jaja naturalnym konserwantem żywności. Mat. XXXI Sesji Nauk. KTiChŻ PAN. Poznań 2000, ss. 47-56.
 8. Kijowski J., Leśnierowski. G., Fabisz-Kijowska A.: Lysozyme polymer formation and functionality of residuals after lysozyme extraction. In: Egg nutrition and biotechnology. Eds. CAB International, 2000, pp. 269-285.
 9. Laemmli U.K.: Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. Nature, 1970, 227 (5259), 680-685.
 10. Lehninger A.: Principles of biochemistry. Worth Publisher Inc., New York 1993, pp. 312-320.
 11. Leśnierowski G.: Fizykochemiczne metody modyfikacji i pomiaru aktywności lizozymu. Wyd. AR, Poznań 2007, ss. 5-15.
 12. Leśnierowski G.: Nowe sposoby fizykochemicznej modyfikacji lizozymu. Nauka Przyr. Technol. 2009, 3, 4, #130.
 13. Leśnierowski G., Kijowski J.: Metody badania aktywności enzymatycznej oraz oznaczanie ilościowe lizozymu z białka jaja kurzego. Przem. Spoż., 1995, 12, 476-479.
 14. Leśnierowski G., Kijowski J.: Lysozyme. In: Bioactive egg compounds. Eds. R. Huopalahti, R. Lopez-Fernando, M. Amton, R. Schade. Springer, Berlin 2007, pp. 33-42.
 15. Leśnierowski G., Kijowski J., Cegielska-Radziejewska R.: Ultrafiltration-modified chicken egg white lysozyme and its antibacterial action. Int J. Food Sci. Technol., 2009, 44, 305-311.
 16. Płotka A.: Przechowalnictwo jaj. W: Technologia jaj. Red. A.Płotka. WNT, Warszawa 1970, ss. 129-152.
 17. Sophianopoulos A.J.: Association sites of lysozyme in solution. J. Biol. Chem., 1969, 244, 3188-3193.
 18. Świerczewska, E., Niemiec, J., Stępińska M., Riedel J., Grzybowska, A. Kakowska, R.: Lysozyme activity in egg white as influenced by storage time and temperature and by management system of laying hens. Proc. VII Europ. Symp. Quality of Eggs and Egg Products, WPSA, 21-26 IX, Poznań 1997, pp. 158-161.
 19. Trziszka T.: Budowa i skład chemiczny jaja. W: Jajczarstwo - nauka, technologia, praktyka. Red. T. Trziszka. Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław 2000, ss. 147-183.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1425-6959
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu