BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wirkowska Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Bryś Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Górska Agata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Ostrowska-Ligęza Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Tarnowska Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Próba wzbogacania tłuszczu mlecznego kwasami EPA I DHA
Attempt to Enhance Milk Fat with EPA and DHA Acids
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 3 (82), s. 46-55, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Technologia produkcji żywności, Wzbogacanie produktów żywnościowych, Badania naukowe, Mleko
Food, Food production technology, Enrichment of food products, Scientific research, Milk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przeestryfikowanie to jedna z metod modyfikacji tłuszczów. Pozwala ona uzyskać produkty o z góry założonej strukturze lipidów. Celem pracy było wzbogacanie tłuszczu mlecznego kwasami EPA i DHA. Przedmiotem badań był tłuszcz mleczny (MF) oraz koncentrat kwasów n-3 (ROPUFA). Mieszaninę tych tłuszczów o składzie masowym 2 : 1 (MF : ROPUFA) poddano przeestryfikowaniu w obecności preparatu Lipozyme RM IM w temp. 50 i 80 oC, przez 2 i 8 h. W przeestryfikowanych mieszaninach stwierdzono obecność kwasów pochodzących zarówno z tłuszczu mlecznego, jak i koncentratów n-3, w tym kwasów EPA i DHA. Uzyskane mieszaniny tłuszczowe mogą być surowcem do produkcji odżywek dla niemowląt i małych dzieci.(abstrakt oryginalny)

Interestrification is one of the fat modification methods. This method makes it possible to produce products having a predetermined structure of lipids. The objective of the papers was to enrich milk fat with EPA and DHA acids. The research comprised a milk fat and a concentrate of n-3 fatty acids (ROPUFA). A blend of those fats, MF to ROPUFA rate being 2:1, was interesterified for 2 and 8 hours, at a temperature of 50 and 70 DC, in the presence of an enzymatic preparation Lipozyme RM IM. It was found that fatty acids were present in the interesterified blends derived from both the milk fat and the concentrates of n-3 fatty acids, including EPA and DHA acids. The blends of fats obtained can be used to produce baby foods for infants and small children.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alles M.S., Scholtens P.A.M.J, Bindels J.G.: Current trends in the composition of infant milk formulas. Current Pediatrics, 2004, 14, 51-63.
 2. Brockerhoff H.: A stereospecific analysis of triglycerides. J. Lipid Res., 1965, 6, 10-15.
 3. Bryś J., Gruczyńska E., Kowalski B.: The properties of mixtures of milkfat with vegetable oils after chemical interesterification. La Rivista Italiana Delle Sostanze Grasse, 2004, 81 (6), 359-363.
 4. Cichon R, Stołyhwo A.: Charakterystyka tłuszczów spożywczych dla dzieci. Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka, 1999, 1, 2/3, 151-154.
 5. Gruczyńska E., Kowalski B., Tarnowska K., Dziurosz J., Kowalska M., Bekas W.: Modification of beef tallow and its mixtures with rapeseed oil by chemical interesterification. La Rivista Italiana Delle Sostanze Grasse, 2002, 79, 391-394.
 6. Gruczyńska E., Maciaszek K.: Przeestryfikowanie jako metoda modyfikacji właściwości lipidów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2000, 24 (3), 31-38.
 7. Karwowska W., Duda G., Obiedziński M., Kroc M.: Skład kwasów tłuszczowych mleka kobiecego. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2005, Supl., 105-109.
 8. Kowalski B., Tarnowska K., Gruczyńska E., Bekas W.: Chemical and enzymatic interesterification of beef tallow and rapeseed oil blend with low content of tallow. J. Oleo Sci. 2004, 53 (10), 479-488.
 9. Ledóchowska E.: Enzymatyczne przeestryfikowanie jako metoda modyfikacji tłuszczów. Rozprawa habilitacyjna. Politechnika Gdańska, Gdańsk, ss. 3-87.
 10. Lopez-Lopez A., Castellote-Bargalló A.I., Campoy-Folgoso C., Rivero-Urgel M., Lopez-Sabater M.C.: Fatty acid and sn-2 fatty acid composition in human milk from Granada (Spain) and infant formulas. Eur. J. Clinic. Nutr., 2002, 56, 1242-1254.
 11. Lopez-Lopez A., Castellote-Bargalló A.I., Campoy-Folgoso C., Rivero-Urgel M., Tormo-Carnice R., Infante-Pina D., Lopez-Sabater M.C.: The influence of dietary palmitic acid triacylglyceride position on the fatty acid, calcium and magnesium contents of at term newborn faeces. Early Human Development, 2001, 65 (suppl), 83-94.
 12. Makrides M., Gibson R.A., Udell T., Ried K., The International LC-PUFA Investigators: Supplementation of infant formula with long-chain polyunsaturated fatty acids does not influence the growth of term infants. Am. J. Clinic. Nutr., 2005, 81, 1094-1101.
 13. Marangoni A. G., Rousseau D.: Engineering triacylglycerols: The role of interesterification. Trends Food Sci. Technol., 1995, 6 (10), 329-335.
 14. Mojska H., Socha J.: Czynniki wpływające na zawartość tłuszczu całkowitego i skład kwasów tłuszczowych w mleku kobiecym. Żyw. Człow. Metab., 2002, 39 (1/2), 62-77.
 15. PN-EN ISO 8420:1999. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie zawartości związków polarnych.
 16. PN-ISO 660:2000. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości.
 17. Rozenaal A.: Interesterification of oils and fats. International News on Fats, Oils and Related Materials, 1992, 3 (11), 1232-1237.
 18. Tynek M., Ledóchowska E.: Zmiana właściwości fizycznych tłuszczu mlecznego oraz jego wysokotopliwej frakcji w wyniku przeestryfikowania olejem słonecznikowym. Tłuszcze Jadalne, 2003, 38 (3 - 4), 104-117.
 19. Wirkowska M., Bryś J., Kowalski B.: Stabilność przeciwutleniająca przeestryfikowanych miesznin tłuszczu mlekowego z olejem rzepakowym. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2005, 2 (43) Supl., 265-274.
 20. Ziemlański Ś., Budzyńska-Topolowska J.: Tłuszcze pożywienia i lipidy ustrojowe. PWN, Warszawa 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1425-6959
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu