BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kata Ryszard (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Korzystanie z usług bankowych przez rolników indywidualnych w Polsce
Using of the Banking Services by Individual Farmers in Poland
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2011, z. 4 (22), s. 87-99, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Indywidualne gospodarstwa rolne, Banki, Kredyt bankowy, Depozyt bankowy
Individual arable farms, Banks, Bank credit, Bank deposit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu dokonano analizy struktury i dynamiki zadłużenia kredytowego gospodarstw rolnych oraz depozytów bankowych rolników w Polsce w latach 1996-2009. Celem badań było ukazanie relacji finansowych gospodarstw rolnych z bankami oraz charakterystyki rolników jako nabywców usług bankowych, w tym określenie specyficznych postaw i zachowań rolników na rynku bankowym, które różnią ich od innych grup klientów banków (przedsiębiorców ze sfery pozarolniczej, osób prywatnych). Gospodarstwa rolne były analizowane w ujęciu sektorowym. Źródłem danych empirycznych były statystyki NBP, GUS oraz FADN. (abstrakt oryginalny)

The paper analyses the structure and dynamics of credit indebtedness of agricultural holdings and farmers' bank deposits in Poland in 1996-2009. The aim of this article was to describe the financial relationships agricultural holdings with banks, and characteristics farmers as purchasers of banking services, including the identification of specific attitudes and behaviours of farmers in the banking market, which differ from other groups of bank customers (non-agricultural entrepreneurs, individuals). Agricultural holdings were analysed as a sector. The source of empirical data were statistics of NBP (National Bank of Poland), GUS (Central Statistical Office) and FADN. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beck T., Demirgüç-Kunt A., 2006. Small and Medium-Size Enterprises. Access to Finance as Growth Constraint. J. Bank. Financ. 30, 2931-2943.
 2. Bilansowe wyniki finansowe banków za lata 1999-2006. 2000-2007. GUS, Warszawa.
 3. Gołaś Z., 2008. Uwarunkowania rentowności kapitału własnego w rolnictwie (część I). Zagad. Ekon. Roln. 3.
 4. Kata R., 2010. Problem wykorzystania kredytu bankowego w finansowaniu rolnictwa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Acta Sci. Pol., Oecon. 9(3), 149-156.
 5. Kusz D., 2008. Finansowanie działalności inwestycyjnej w wybranych gospodarstwach rolniczych Podkarpacia. Ekon. Org. Gosp. Żywn. 66, 63-72.
 6. Mickiewicz B., Mickiewicz A., 2011. Problematyka dopłat bezpośrednich w rolnictwie polskim w latach 2004-2010. J. Agribus. Rural Dev. 2(20), 89-101.
 7. Monitoring banków 2005-2008. 2010. GUS, Warszawa.
 8. Poczta W., Średzińska J., Standar A., 2008. Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów UE według potencjału produkcyjnego. J. Agribus. Rural Dev. 4(10), 83-94.
 9. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009. 2010. PARP, Warszawa.
 10. Starczewska-Krzysztoszek M., 2006. Dostępność kredytu bankowego-perspektywa MSP. W: Mater. IV Forum Korporacyjnego ZBP "Banki i przedsiębiorcy". Lewiatan, Warszawa.
 11. Szczepaniec M., 2006. Finansowanie inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Gosp. Narod. 3, 59-70.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu