BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybek Maria (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Warunki, jakość i standard życia studentów z województwa podkarpackiego
Conditions, Quality and Standard of Living of Students from Podkarpackie Voivodeship
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2011, z. 4 (22), s. 75-85, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Jakość życia, Standard życia, Studenci, Warunki życia ludności
Quality of life, Standard of living, Students, People's living conditions
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
W artykule zaprezentowano opinie studentów, pochodzących z województwa podkarpackiego, regionu należącego do najbardziej opóźnionych społecznie i gospodarczo w strukturach Unii, na temat ich warunków, jakości i standardu życia. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an assessment of conditions, quality of living for 190 students - residents of Podkarpackie province. The analysis was performed according to place of residence, gender, age and income per family member. A five-point Likert scale was used for evaluation. Podkarpackie province is one of the poorest regions in the EU structures. Students rated their living conditions at 3.41 points, 3.35 points as far as quality is concerned and the lowest was score of standard of living - 3.21 points. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., 2006. Wiejskie gospodarstwa domowe jako przedmiot polityki rozwoju wsi i podmiot procesów adaptacyjnych. Wyd. SGGW, Warszawa.
 2. Aktualne problemy i wydarzenia (101-113). 2008-2009. Sondaże przeprowadzone od października 2008 roku do października 2009 roku, na losowo-adresowej próbie dorosłych Polaków. CBOS.
 3. Bartnicki T., 2007. Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i Programu Operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej" w zakresie innowacyjności na lata 2007-2013. W: Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Red. A. Czudec. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 105-121.
 4. CAP Reform - Presidency Compromise (in agrement with the Commission) DS223/03, 30 June 2003, AGRI 217, Brussels.
 5. Czudec A., 2009. Czynniki kształtujące spójność ekonomiczną i społeczna regionu. W: Możliwości i bariery rozwoju regionu. Red. A. Czudec. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 14-16.
 6. Głuszyński J., 2008. Rynkowe przeobrażenia wsi. Biuletyn Informacyjny ARR 2, 32-36.
 7. Jaśkiewicz A., 2009. Małe ojczyzny - poczucie przynależności Polaków. Komunikat z badań CBOS. Warszawa. www.cbos.pl.
 8. Likert R., 1932. A technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology, 140-155.
 9. Nieścior A., 2000. Jakość życia jednostki. Probl. Jakości 12, 8-11.
 10. Poczta W., Wysocki F., 2001. Pomiar przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności wiejskiej (na przykładzie woj. wielkopolskiego). W: Agrobiznes 2001. Rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia. Red. S. Urban. Wyd. AE, Wrocław, 393-399.
 11. Tokarski J., 1980. Słownik wyrazów obcych. PWN, Warszawa.
 12. www.portalwiedzy.pan.pl [dostęp: 11.07.2009].
 13. www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=231 [dostęp: 4.10.2007].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu