BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołaś Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Czynniki kształtujące wydajność pracy w sektorze MSP Unii Europejskiej
Factors Affecting Labour Productivity in the SME Sector of the European Union
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2011, z. 4 (22), s. 65-73, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Wydajność pracy, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Labour efficiency, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki analizy wydajności pracy w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach krajów UE. Analizę przeprowadzono na podstawie danych Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu z 2008 roku. Według wyników analizy regresji, do najważniejszych czynników kształtujących wydajność pracy w sektorze MSP należą: uzbrojenie pracy oraz udział wartości dodanej i wartości produkcji w przychodach. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of labour productivity analysis in micro, small and medium enterprises of EU countries. The analysis was conducted on the basis of European Commission for Enterprise and Industry data from 2008. The results of regression analysis point that the technical equipment of work, the share of value added and value of production in revenues are the most important factors influencing the labour productivity in the SME sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Goldberger A.S., 1972. Teoria ekonometrii. PWE, Warszawa.
 2. Ikeda Y., Souma W., 2008. International Comparison of Labor Productivity Distribution for Manufacturing and Non-Manufacturing Firms. To appear in Progress of Theoretical Physics: Supplement. http://arxiv.org.pdf [dostęp: 10.10.2010].
 3. Landmann O., 2004. Employment, productivity and output growth, Employment Strategy Papers 17. International Labour Organization, Geneve.
 4. Majewski R., 2005. Tendencje rozwojowe sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W: Gospodarka Polski w zjednoczonej Europie. Przedsiębiorczość, Branże, Regiony. Red. S. Pangsy-Kania, G. Szczodrowski. FRUG, Gdańsk.
 5. Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych. 2006. http://eurex.europa.eu/LexUriServ [dostęp: 10.10.2010].
 6. Skoczylas W., Niemiec A., 2003. Nowe mierniki w ocenie bieżącej rentowności przedsiębiorstw. W: Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. 1. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 7. Skowronek-Mielczarek A., 2003. Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. C.H. Beck, Warszawa.
 8. SME Performance Review 2008. Annual Report on European SMEs. 2010. European Commission, Eurostat. http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship [dostęp: 10.10.2010].
 9. Wędzki D., 2006. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. Wiatrak A.P., Ziętara W., 1978. Metodyczne aspekty badania wydajności pracy. Wieś i Roln. 2.
 11. Wołodkiewicz-Donimirski Z., 2009. Wartość dodana generowana przez przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów. Analizy BAS 3(11), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
 12. Wysocki F., Lira J., 2003. Statystyka opisowa. Wyd. AR, Poznań.
 13. Zarządzanie pracą. 1999. Red. Z. Jasiński. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu