BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chlebicka Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Czynniki wpływające na sukces grup producentów rolnych
Factors Affecting Success of Agricultural Producers Groups
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2011, z. 4 (22), s. 31-39, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje producenckie, Model logitowy
Producer organisations, Logit model
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Stan złego zorganizowania producentów rolnych pozostaje jednym z najważniejszych problemów polskiego rolnictwa. Aby stymulować rozwój grup producenckich, jest potrzebna wiedza na temat czynników wpływających na sukces tych podmiotów. Ich rozpoznanie może pomóc w rozprzestrzenianiu dobrych praktyk w tworzeniu i zarządzaniu tymi podmiotami. Tym samym może stanowić podstawy rekomendacji dla zarządzających grupami producenckimi oraz odpowiedzialnych za kształtowanie instrumentów polityki rolnej adresowanych do tych podmiotów. Celem artykułu było wskazanie, które czynniki decydują o powodzeniu działań grupy producenckiej. Żeby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, zbudowano model regresji logistycznej ze zmienną objaśnianą sukces grupy producenckiej. W wyniku analizy okazało się, że istotne statystycznie są: zakres funkcji pełnionych przez grupy producenckie, współpraca producentów przed założeniem lub przystąpieniem do grupy producenckiej oraz podobieństwo gospodarstw członkowskich. (abstrakt oryginalny)(fragment tekstu)

Poor organisation of agricultural markets in Poland remains one of the biggest problems for agricultural sector. There are about 510 agricultural producer groups, but only 2% of Polish farmers selling for market are members. Knowledge on cooperation determinants and different aspects of producer groups performance is crucial to build references for policy makers and producer groups' managers. The aim of the article was to discuss factors affecting success of producers groups understood as a level of members' satisfaction. Data for 2006 and 2011 from 30 producers groups in fruit and vegetable sector were analysed using logit model. Three determinants occurred to be statistically important: scope of a group functions, informal cooperation with farmers before starting a formal cooperation and homogeneity of farms.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bruynis C., Goldsmith P.D., Hahn D.E., Taylor W.J., 2001. Critical Success Factors for Emerging Agricultural Cooperatives. J. Cooper. 16, 14-24.
  2. Dyka S., Grzegorzewski P., 2000. Zarządzanie spółdzielnią. Difin, Warszawa.
  3. Handy C., 1999. Understanding Organizations. Penguin Books, London.
  4. Horter T.,1993. Organisation of marketing cooperatives. The determinants of success. Acta Hortic. 340, 155-159.
  5. Sexton R.J., Iskow J., 1998. Factors Critical to Success or Failure of Emerging Agricultural Cooperatives. Giannini Foundation Information Ser. 3, 1-18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu