BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Anioła Paulina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Gołaś Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Klasyfikacja krajów Unii Europejskiej według poziomu i struktury zadłużenia gospodarstw domowych
Classification of European Union Countries According to a Household Debt Level and Structure
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2011, z. 4 (22), s. 5-14, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Zadłużenie gospodarstw domowych
Households, Household debt
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki analizy przekrojowo-dynamicznej zróżnicowania poziomu zadłużenia gospodarstw domowych oraz skali problemów z jego obsługą w krajach UE w okresie 2005-2009. W badaniu zastosowano metody analizy wielowymiarowej (analiza skupień - metoda k-średnich), umożliwiające klasyfikację gospodarstw domowych krajów UE według cech opisujących ich zadłużenie. Ponadto, w celu określenia związków ilościowych między a częstością występowania problemów z jego spłatą, zastosowano narzędzia analizy korelacji i regresji krokowej. (abstrakt oryginalny)

In the article were shown the results of cross-sectional and dynamic analysis of diversification of the level and structure of household debt and the problems with its repayment in the EU countries over the period 2005-2009. In the article the multidimen-sional methods of data analysis (cluster analysis - k-means method) which enabled to classify the households in the EU according to the characteristics that were used describe its debt. Moreover, in order to determine the quantitative relationships between the level of household debt, and between the frequency of occurring the problem with debt repayment, the tools of correlation and regression analysis were used. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bywalec Cz., 2009. Ekonomika i finanse gospodarstw domowych. PWN, Warszawa.
  2. Consultation Paper on personal debt management and debt enforcement. 2009. Law Reform Commision.
  3. Fondeville N., Ozdemir E., Ward T., 2010. Over-indebtness. New evidence from EU-SILC, special module. European Commission, research note 4.
  4. Gumy J., 2007. Explaining Overindebtedness in the European Union. Paper prepared for the BHPS 2007 Conference Colchester, 5th-7th July 2007, United Kingdom.
  5. Lilico A., 2010. Household indebtness in the EU. European Parliament. www.europa.eu [dostęp: 15.05.2010].
  6. Niemi-Kiesiläinen J., Henrikson A., 2005. Report on legal solutions to debt problems in credit societies. Department of Law, Umeå University, Sweden.
  7. Poczta-Wajda P., 2010. Nowoczesne techniki analityczne w kształceniu na studiach ekonomicznych. Wyd. UE, Poznań.
  8. Stanisz A., 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T.3. Analizy wielowymiarowe. StatSoft, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu