BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malkowski Arkadiusz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Malkowska Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Konkurencyjność obszarów peryferyjnych na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego
The Competitiveness of Peripheral Areas Illustrated with an Example of the Polish-German Borderland
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2011, z. 2 (20), s. 55-63, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Region przygraniczny, Polityka regionalna, Wskaźnik rozwoju społecznego
Competitiveness, Border areas, Regional policy, Human Development Index (HDI)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań nad konkurencyjnością region przygranicznego w latach 2004, 2006, 2008 i 2009. W celu ukazania zróżnicowania rozwoju regionalnego wykorzystano wskaźnik Human Development Index (HDI). Poziom konkurencyjności określono w na podstawie sześciu wskaźników. Badania wykazały duże dysproporcje w rozwoju zachodniej granicy. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of research on competitiveness in the border regions in: 2004, 2006, 2008 and 2009. For the purpose of assessing the differences in regional development, the Human Development Index (HDI) was used. The level of competitiveness was evaluated based on 6 indexes. The results show considerable disproportions in competitiveness along the western border of Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Regionalnych. www.stat.gov.pl [dostęp: 15.03.2011].
  2. Czyszkiewicz R., 2003. Wskaźnik rozwoju wspólnot terytorialnych - koncepcja o praktycznym zastosowaniu. Studia Regionalne i Lokalne 2, 77-90.
  3. Czyżkiewicz R., Molewicz M., Tałasiewicz M., 2002. Roczniki samorządów województwa zachodniopomorskiego. Bilans pierwszych lat powiatów 1999-2001. Instytut Rozwoju Regionalnego Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Pomerania, Szczecin.
  4. Gorzelak G., Jałowiecki B., 2000. Konkurencyjność regionów. Studia Regionalne i Lokalne 1(1), 9.
  5. Klasik A., 2003. Strategie konkurencyjne polskich regionów. W: Nowe kierunki badawcze w regionalistyce. Nowe doświadczenia polityki regionalnej. Red. R. Domański. Biuletyn KPZK PAN, Warszawa, 63-79.
  6. Konkurencyjność powiatów województwa dolnośląskiego w latach 1999-2004. 2006. Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław.
  7. Malkowski A., 2007. The social-economic development of eastern and western Polish frontier regions. Econ. Sci. Rural Dev. 13, 192-196.
  8. Markowski T., 2005. Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów wobec akcesji do Unii Europejskiej. Ekspertyza na zlecenie Departamentu Polityki Regionalnej MGIP. Warszawa. www.funduszestrukturalne.gov.pl [dostęp: 10.01.2011].
  9. Raport o Rozwoju Społecznym - Polska 2000. Raport NHDR. www.undp.org.pl.
  10. Winiarski B., 1999. Czynniki konkurencyjności regionów. W: Konkurencyjność regionów. Red. M. Klamut. Wyd. AE, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu