BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radwan Andrzej (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Gospodarstwa rodzinne w Polsce według kierunków produkcji rolniczej
Family Farms in Poland according to the Kind of Agricultural Production
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2011, z. 2 (20), s. 127-136, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Rodzinne gospodarstwo rolne, Produkcja rolna
Arable farm, Family farm, Agricultural production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie obejmuje przestrzenną analizę gospodarstw według wydzielonych kierunków produkcji. Podstawą faktograficzną są wyniki badań ankietowych (wywiad z kwestionariuszem) przeprowadzone w czterech regionach kraju na reprezentatywnej grupie 555 gospodarstw rodzinnych na przełomie 2007 i 2008 roku. W analizie pokazano różnice występujące w potencjale produkcyjnym gospodarstw pomiędzy poszczególnymi kierunkami produkcji rolniczej. Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw w decydującym stopniu są determinowane zasobami ziemi, pracy, wielkością nakładów na produkcję i posiadanymi środkami technicznymi, a te z kolei wynikają z kierunków produkcji rolniczej. Rozwój gospodarstw i poprawę wyników ekonomicznych należy wiązać ze skalą produkcji, a więc natężeniem procesów koncentracji ziemi i podnoszeniem jakości produkcji, niezbędnej w poprawie konkurencyjności. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a spatial analysis of farms according to the identified kinds of production. The basic facts were presented on the basis of survey studies (interview with questionnaire) conducted at the turn of 2007 and 2008 in four regions of Poland on a representative group of 555 family farms. The paper is a part of a wider research aiming at presentation of differences in the production potential of farms differing with kind of agricultural activity. Production and economic results obtained by family farms are definitively influenced by land and labour resources, outlays on production and possessed technical means resulting from the pursued kinds of agricultural production. Development of farms and improvement of their economic results should be also connected among others with land consolidation processes and upgrading production quality crucial for strengthening their competitiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmieliński P., Karwat-Woźniak W., 2007. Zmiany zasobów pracy w rolnictwie indywidualnym w latach 200-2005. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3, 61-79.
  2. Frenkel I., 1968. Zatrudnienie w rolnictwie polskim. Tendencje aktualne i perspektywy. KiW, Warszawa.
  3. Karwat-Woźniak B., 2009. Zatrudnienie w rolnictwie indywidualnym w okresie transformacji i integracji. J. Agribus. Rural Dev. 3 (13), 73-81.
  4. Kłodziński M., 2005. Kapitał ludzki, społeczny i kulturowy polskiej wsi. W: Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Wyd. SGGW, Warszawa, 711-721.
  5. Musiał W., 2007. Dezagraryzacja polskiej wsi - czynniki ekonomiczne, ekologiczne, społeczne i kulturowe. Wieś i Rolnictwo, 3, 29-44.
  6. Radwan A., 2008. Zasoby pracy w rolnictwie polskim (analiza przestrzenno-czasowa). Rocz. Nauk. SERiA 10, 2, 216-222.
  7. Radwan A., 2009. Zasoby pracy i wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw socjalnych w Polsce. Acta Scient. Pol. Oecon. 8 (2), 121-132.
  8. Radwan A., 2010. Usługi produkcyjne w gospodarstwach rodzinnych - analiza przestrzennoczasowa.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN O/Kraków, 10, 1-199.
  9. Wilkin J., 2005. Uwagi o strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 2007-2015. Wieś i Rolnictwo 1, 17-22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu