BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalcewicz-Kaniowska Małgorzata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Zajdel Małgorzata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników instytucji zarządzającej regionalnym programem operacyjnym województwa kujawsko-pomorskiego - wyniki badań
Developing Skills and Competence of Employees of the Kujawsko-Pomorskie Regional Operational Programme Managing Body - Research Findings
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2011, z. 2 (20), s. 77-87, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Potencjał rozwojowy, Kwalifikacje zawodowe, Szkolenia, Regionalny Program Operacyjny, Mentoring
Development potential, Professional skills, Training, Regional Operational Programme (ROP), Mentoring
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
We współczesnym świecie sprawne zarządzanie organizacją i kreowanie jej przyszłości jest domeną ludzi, którzy są w niej zatrudnieni stanowiąc kapitał ludzki. Organizacje podlegają ciągłym zmianom co wpływa na konieczność szkolenia pracowników. Celem ogólnym badań było dokonanie oceny polityki szkoleniowej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (IZ RPO WK-P), w aspekcie zapewnienia rozwoju potencjału kadr. Do metod najbardziej preferowanych przez badanych, należą: mentoring (47%), coaching (27%) i instruktaż (26%). Badani korzystali z różnych form edukacyjnych (szkolenia, kursy, studia podyplomowe), których tematyka była bardzo zróżnicowana. Konieczne jest przeprowadzanie okresowych badań potrzeb szkoleniowych z uwzględnieniem ich tematyki oraz innych zagadnień, między innymi preferowanych metod szkoleniowych. (abstrakt oryginalny)

In the contemporary world it is the employees or the human capital of any company who are responsible for effective management and caring for the future of their business. Organisations change all the time which means that continual staff training should be provided. The purpose of the research was to evaluate the training policy of the managing body of the Kujawsko-Pomorskie Regional Operational Programme (IZ RPO WK-P) and its employees' development potential. The research participants preferred mentoring (47%), coaching (27%) and briefing (26%) techniques. They also benefited from a range of educational techniques such as training courses, post-graduate studies etc. and a wide choice of subjects. Thus, it is necessary to conduct periodic research on training requirements, focusing on subjects and training techniques. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jędrysiak T., 2010. Wiejska turystyka kulturowa. PTE, Warszawa.
 2. Liszewski S., 2002. Przestrzeń turystyczna i osadnictwo turystyczne. W: Kompendium wiedzy o turystyce. Red. G. Gołębski. PWN, Warszawa.
 3. Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 30.09.2010 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia na obszarze powiatów województwa zachodniopomorskiego. 2010. www.stat.gov.pl.
 4. Pilich M., Pilich P., 2001, Polska - ilustrowany przewodnik. Wyd. Sport i Turystyka, MUZA S.A., Warszawa.
 5. Problemy turystyki i rekreacji. 2008. Red. M. Dutkowski. Wyd. Uniw. Szczec., Szczecin.
 6. Rakowski D., 2008. Czynniki rozwoju turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim. W: Problemy turystyki i rekreacji. 2008. Red. M. Dutkowski. Wyd. Uniw. Szczec., Szczecin.
 7. Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego. 2003. GUS, Szczecin.
 8. Rocznik statystyczny. 2007. GUS, Warszawa.
 9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 2001. Dz. U. Nr 62, poz. 627, art. 3, pkt 50.
 10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2003. Dz. U. Nr 80, poz. 717, art. 2, pkt 1.
 11. Żelazna K., 2004. Turystyka - alternatywą czy koniecznością rozwoju obszarów wiejskich. W: Turystyka w rozwoju regionalnym. Red. I. Sikorska-Wolak. SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu