BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołąb Sylwia (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Postawy absolwentów na rynku pracy (na przykładzie absolwentów kierunku ekonomia z województwa zachodniopomorskiego)
Attitudes of Graduates on the Labour Market (on the Example of Graduates of Economics from Zachodniopomorskie Region)
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2011, z. 2 (20), s. 25-33, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie absolwentów, Rynek pracy, Jakość kształcenia, Szkolnictwo wyższe
Employment of graduates, Labour market, Quality education, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W kontekście rosnącego bezrobocia absolwentów szkół wyższych oraz konkurencyjności na rynku edukacji i rynku pracy coraz większego znaczenia nabiera odpowiednie przygotowanie absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy. Ważną rolę odgrywają także postawy, w tym oczekiwania wobec pracy. Niniejszy artykuł stanowi próbę uzyskania wiedzy na temat aktywności zawodowej absolwentów wyższych uczelni, poznania aktualnych problemów związanych z przejściem od edukacji do rynku pracy oraz prześledzenia ścieżki zawodowej od ukończenia studiów do momentu przeprowadzenia badania. (abstrakt oryginalny)

In the context of growing unemployment rate among tertiary graduates, as well as competition on the education and labour market, proper preparation of graduates to function on the labour market is becoming more and more important. Attitudes, including expectations towards work, play a very important role as well. This article attempts at gaining knowledge of professional activity of tertiary graduates, becoming familiar with current problems connected with a transition from education to the labour market and studying a career path from graduation to the moment of carrying out the study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Skórska A., 2004, Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. WSB, Poznań.
  2. Skórska A., 2001. Szanse i zagrożenia aktywnego wejścia na rynek pracy absolwentów szkół wyższych. Zesz. Nauk. WSB, Poznań, 246.
  3. Kłodziński M., 2003. Jak aktywizować gminę wiejską. W: Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych. Red. M. Kłodziński, W. Dzun. IRWiR PAN, Warszawa.
  4. Kryńska E., Poliwczak I., Sobocka-Szczapa H., 1999. Młodzież na rynku pracy województwa łódzkiego. IPiSS, Warszawa.
  5. Kotlorz D., 2001. Uwarunkowania polskiego rynku pracy i strategie przeciwdziałania bezrobociu. W: Teoretyczne i praktyczne aspekty przeciwdziałania bezrobociu w gminach. Cz. 1. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice, 63-65.
  6. Metody badania losów i karier absolwentów szkół zawodowych. 2001. Red. U. Jeruszka. IPiSS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu