BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciążkowska-Gaj Jolanta (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Economical Aspects of Folk Culture as an Element of Balanced Regional Development
Ekonomiczne aspekty kultury ludowej jako element zrównoważonego rozwoju lokalnego
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2011, z. 2 (20), s. 13-24, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Kultura, Wieś, Przedsiębiorczość, Świadomość ekonomiczna, Turystyka wiejska
Culture, Village, Entrepreneurship, Economic awareness, Rural tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem powyższego referatu jest ukazanie ekonomicznych aspektów kultury ludowej i przedstawienie świadomości ekonomicznej jej twórców. W obecnych czasach obserwujemy renesans kultury chłopskiej. Człowiek XXI wieku szuka enklawy i ucieczki od szeroko pojętej globalizacji w stronę tradycji, której namiastkę dają np. wyroby oparte na ludowych wzorach. Coraz bardziej popularna staje się turystyka wiejska, której elementarną częścią jest turystyka kulturowa. Wszystko to daje możliwość rozwoju propagatorom kultury ludowej (rzemieślnikom, kapelom, stowarzyszeniom itp.) na polskim rynku. W dużej mierze kapitalizm, a następnie wejście Polski do Unii Europejskiej wywarły znaczny wpływ na rozwój świadomości ekonomicznej wśród twórców i promotorów ludowości. Jednym z założeń Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 jest wspieranie tej części kultury narodowej, gdyż uważa się ją nie tylko za ostoję narodowości, lecz także za jeden z walorów turystycznych i determinantów rozwoju gospodarczego. Nie bez znaczenia jest zatem kształtowanie przedsiębiorczości i świadomości gospodarczej wśród twórców rzemiosła lub innej gałęzi kultury ludowej. Autorka podejmuje próbę przybliżenia i wyjaśnienia zachowań przedsiębiorczych, implikowanych przez ludowych twórców oraz ich absencję w niektórych przypadkach. Badania prowadzone na szerszą skalę pokażą, jaka jest świadomość ekonomiczna ludności zamieszkującej w większości obszar mało zurbanizowany, trudniącej się ludową działalnością, a także to, czy i jak ta działalność przyczynia się do rozwoju gospodarczego danego regionu. (abstrakt oryginalny)

Folk culture holds a significant position in social and scientific interests. Except for economy, it covers a wide range of scientific concepts. However, the lack of economical empirics does not mean, that peasant's culture has not been observed from the economical point of view. Capitalism, and later Poland's entering the European Union imposed and somehow forced on folk creators the need of creating enterprising behaviour. Thesis below is only a key to the gate of the garden of broader research and constitutes an introduction on tricky ground of economic ground of folk culture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowska-Krajka A., 2010. Globalizacja a regionalizm: zagrożenia i możliwości dla polskiej kultury ludowej. Twórczość Ludowa, Kwartalnik STL 1-2, 10-14.
 2. Burszta S., 1974. Kultura ludowa - kultura narodowa. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 3. Bystroń J.S., 1947. Kultura ludowa. Trzaska, Warszawa.
 4. Ciechocińska M., 1994. W poszukiwaniu nowej konceptualizacji regionu. In: Regiony kultury a nowa regionalizacja kraju. Eds J. Damrosz, M. Konopka. Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury, Ciechanów.
 5. Dobroński A., 1997. O kulturze ludowej historycznie. In: Czy to zmierzch kultury ludowej. Ed. A. Dobroński. Stopka, Łomża, 44-53.
 6. Drozd-Piasecka M., Paprocka W., 1985. W kręgu tradycji i sztuki ludowej. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Łomża.
 7. Flejterski S., 2008. Świadomość i kultura ekonomiczna gospodarstw domowych. In: Perspektywy ekonomiczna i społeczna. Ed. B. Świecka. Difin, Warszawa.
 8. Gałaj D., 1997. Rola kultury w rozwoju wsi. In: Czy to zmierzch kultury ludowej. Ed. A. Dobroński. Stopka, Łomża, 144-155.
 9. Gołębiowski B., 1997. Kultura ludowa i polskie kompleksy. In: Czy to zmierzch kultury ludowej. Ed. A. Dobroński. Stopka, Łomża, 164-176.
 10. Hałasiewicz A., Kaleta A., 2000. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - wybrane aspekty. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa.
 11. Jędrysiak T., 2010. Wiejska turystyka kulturowa. PWE, Warszawa.
 12. Karwińska A., 2007. Odkrywanie socjologii. PWN, Warszawa.
 13. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013. 2004. Ministerstwo Kultury, Warszawa.
 14. Sulima R., 1997. Kultura ludowa i polskie kompleksy. In: Czy to zmierzch kultury ludowej. Ed. A. Dobroński. Stopka, Łomża, 109-116.
 15. The Encyclopedia of Management. www.mfile.pl.
 16. Ustawa z 30.06.2000 r. - Prawo własności przemysłowej. 2001. Dz U. Nr 49, poz. 508.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu