BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tabert Marek (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Explosion Bills of Materials of Products in Information Systems of a Production Enterprise
Rozwinięcia struktury materiałowej wyrobów
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2012, z. 4 (26), s. 115-128, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Materiałoznawstwo, Algorytmy, Meble, Zarządzanie produkcją
Materials science, Algorithms, Furniture, Production management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszej pracy przedstawiono algorytmy służące do zestawiania informacji o strukturze materiałowej wyrobów złożonych. Rozróżniono zestawienia w formie rozwinięć: jednopoziomowych, wielopoziomowych oraz sumarycznych. Zestawienia informacji o strukturze materiałowej opracowano z wykorzystaniem pojęć składnik nadrzędny oraz składnik podrzędny. Zaproponowane algorytmy pozyskiwania informacji mogą być kodowane w wy-branych językach programowania i w tej postaci wykorzystywane w bazach danych wspomagających procesy zarządzania produkcją w przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających wyroby złożone. Zastosowanie algorytmów zilustrowano przykładem wyrobu meblarskiego. (abstrakt oryginalny)

The paper presents algorithms for the listing of information on bills of materials for assembled products. Bills of materials were distinguished into explosions: single-level, multi-level and aggregate. Bills of materials were developed using the concepts of the master and slave components. Proposed algorithms for information gathering may be coded in selected programming languages and in this form used in data bases supporting production management processes in industrial enterprises manufacturing assembled products. Application of algorithms was illustrated using an example of a furniture product. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Auksztol J., Balwierz P., Chomuszko M., 2011. SAP. Zrozumieć system ERP. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
  2. Chen H.Ch., Lu M.J., Liu Ch.,Ch., 2012. A Study of the Performance Improvement of Bill of Material Document Sign Flow System. Int. J. Acad. Res. Acc., Financ. Manage. Sci. Taiwan 2, 1, 65-79.
  3. Gawroński T., 1998. Wspomaganie zarządzania procesami produkcyjnymi wyrobów złożonych. 20. In: Mater. Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zarządzanie. Cz. 2. Politechnika Zielonogórska, 11-12 maja 1998, Zielona Góra, 170-174.
  4. Krawczyński R., 1990. Sterowanie przepływem produkcji z zastosowaniem reguł priorytetu w zakładach przemysłu meblarskiego. Wyd. SGGW-AR, Warszawa.
  5. Mather H., 1987. Bills of materials. Dow-Jones-Irwin, Homewood, Illinois, USA.E.F., Wagner B.J., 2009. Concepts in Enterprise Resource Planning. 3rd. ed. Course Technology Cengage Learning. Boston, Massachusetts.
  6. Monk E.F., Wagner B.J., 2009. Concepts in Enterprise Resource Planning. Course Cengage Learning. Boston, Massachusetts.
  7. Tabert M., Błażczak P., 1996. Struktury konstrukcyjne złożonych wyrobów meblowych. Przem. Drzewn. 11, 12-17.
  8. Wacker J.G., Miller M., 2000. Configure-to-order planning bills of material: simplifying a complex product structure for manufacturing planning and control. Prod. Invent. Manage. J. 41, 2, 21-26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu