BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Terka Anna
Tytuł
Wstęp do oceny jakości usług stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych
Źródło
Materiały Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Katedra Usług, 2008, nr 1, s. 141-144, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Podstawy strategii projakościowej w usługach medycznych. Teoria i studia przypadków
Słowa kluczowe
Ocena jakości usług, Usługi medyczne, Środki publiczne, Jakość usług medycznych
Service quality assessment, Medical services, Public funds, Quality of medical services
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bukowska-Piestrzyńska A., Marketing usług stomatologicznych, czyli czego nie uczą na studiach medycznych, wyd. 1, Wydawnictwo CZELEJ, Lublin 2004.
  2. Dykowska G., Opolski J., Jakość świadczeń zdrowotnych. Pakiet samokształceniowy., wyd. 1, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 2001.
  3. Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, red. J. Łańcucki, wyd. 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
  4. Poradnik dla zapewnienia jakości w szpitalu, red. E. Hanke - Instytut Organizacji Szpitalnictwa im. Ludwiga Boltzmana w Wiedniu, wyd. 1, Centrum Organizacji i Ekonomiki zdrowia, Warszawa 1995.
  5. Zarządzanie jakością usług zdrowotnych, red. K. Lisiecka, wyd. 1, Wydawnictwo Instytutu Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2003.
  6. Konkurs ofert - leczenie stomatologiczne: http://www.nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/4707/ (data odczytu 28.04.2008 r.).
  7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń.
  8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zmianami).
  9. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 198, poz. 1643).
  10. Zarządzenie Nr 64/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, Zarządzenie Nr 71/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 września 2007 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Zarządzenie Nr 92/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-6465
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu