BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogoziński Kazimierz
Tytuł
Metodologiczne podstawy strategii projakościowej (dla organizacji świadczących usługi medyczne)
Źródło
Materiały Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Katedra Usług, 2008, nr 1, s. 7-21
Tytuł własny numeru
Podstawy strategii projakościowej w usługach medycznych. Teoria i studia przypadków
Słowa kluczowe
Metodologia strategii marketingowej, Usługi medyczne, Strategia jakości, Misja przedsiębiorstwa, Kultura organizacji, Wizerunek przedsiębiorstwa
Marketing strategy methodology, Medical services, Quality strategy, Enterprise mission, Corporate culture, Company image
Abstrakt
Pierwszy rozdział tej książki stanowić ma wprowadzenie w metodykę opracowywania - określonego rodzaju - strategii dla organizacji świadczących usługi medyczne. Prezentowana tu metoda jest "pochodną" przyjętych wcześniej fundamentalnych założeń, że recepcja wiedzy z zakresu relacyjnego marketingu usług osiągnęła już taki poziom, iż pozwala - po pierwsze - postawić znak równości między strategią marketingową a strategią projakościową; po wtóre i nadto, uznać, że jest to najskuteczniejsza strategia budowania znaczącej pozycji organizacji ją stosującej. Świadomie unikam tu określenia "budowania przewagi konkurencyjnej", ponieważ - odnośnie do pacjentów - "skuteczne" metody konkurowania niekoniecznie muszą prowadzić do ugruntowania niekwestionowanej pozycji (podmiotu je stosującego) w środowisku działania. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adorno T.W., Dialektyka negatywna, Warszawa.
 2. Baran B., M. Heidegger i powszechna demobilizacja, Kraków 2004.
 3. Beckwith H., Selling the invisible. A Filed Guide to Modern Marketing, Warner Books, 2000.
 4. Bergson H., Pamięci i życia, Warszawa 1988.
 5. Ekeland I., Chaos, Katowice 1999.
 6. Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2001.
 7. Heidegger M., Rozmowy na polnej drodze, Warszawa 2004.
 8. Heidegger M., Znaki drogi, Warszawa 1999.
 9. Irons K., The World of superservice, Addison - Wesley, 1997.
 10. Jung C.G., Misterium coniunctionis, Warszawa 2002.
 11. Kieregaard S., Dzienniki, Warszawa.
 12. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1994.
 13. Kultura organizacyjna - osobowość profesjonalisty, tom 3 z serii: Marketing usług profesjonalnych, pod red. K. Rogozińskiego, Poznań 2001.
 14. Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, Warszawa 2000.
 15. Levinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, Warszawa 1989.
 16. Markowski M.P., Pragnienie obecności. Filozofia reprezentacji od Platona do Kartezjusza, Gdańsk 1999.
 17. May R., Miłość i wola, Warszawa 1978.
 18. Rogoziński K., Nowy marketing usług, Wyd. AE, Poznań, 2000.
 19. Słownik pojęć filozoficznych R. Ingardena, pod red. A.J. Nowaka i L. Sosnowskiego, Kraków 2001.
 20. Swieżawski S., Historia filozofii europejskiej XV wieku, t.1. Poznanie, Warszawa 1974.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-6465
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu