BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matyja Małgorzata (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Economic and Social Importance of Agricultural Productive Cooperatives in Poland
Ekonomiczne i społeczne znaczenie rolniczych spółdzielni produkcyjnych w Polsce
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2012, z. 4 (26), s. 57-67, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielczość rolnicza, Produkcja rolna, Agrobiznes, Działalność społeczna
Agricultural cooperation, Agricultural production, Agrobusiness, Social activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano krótkie rozważania na temat grupowej działalności rolników w Polsce i na świecie. Celem opracowania jest ukazanie istoty działalności rolniczych spół-dzielni produkcyjnych (RSP) w Polsce oraz ich roli w zakresie ochrony rolników i lokalnych społeczności. W dalszej części artykułu omówiono zastosowane metody badawcze oraz zakres podmiotowy, przestrzenny i czasowy badań własnych. Opisano historię RSP w Polsce wyjaśniając przyczyny ich zakładania i likwidowania. Przedstawiono istotę i rolę spółdzielczej działalności w rolnictwie wraz ze wskazaniem zalet grupowego gospodarowania, a także scharakteryzowano rolniczą, gospodarczą i społeczną działalności polskich RSP. (abstrakt oryginalny)

In the introduction, the article presents a brief reflection on collaborative farming in Poland and abroad. There is also a formulated objective of the study, which is to show the essence of agricultural productive cooperatives' activity and their role in the farmers' and local communities' protection. The following section presents used research methods and the subjective, spatial and temporal scope of own research. Subsequent parts of the article relate to the description of the history of APCs in Poland with an explanation of the causes of their foundation and liquidating, presentation the essence and the role of cooperative activities in agriculture with an indication of the advantages of collective farming and characteristics of agricultural, economic and social activities of Polish APCs. At the end of the article there is the summary of the undertaken considerations and conclusions.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajan K., 1988. Niektóre problemy rolniczej spółdzielczości produkcyjnej. Społeczne i ekonomiczne warunki rozwoju RSP. In: Mater. konf. nauk. IERiGŻ, CZRSP, RKS Buszewko, 22-24. 09.1987. Wyd. Spółdzielcze CZS "Samopomoc Chłopska", Warszawa, 113.
 2. Domagalski A., 2006. Spółdzielnie rolnicze - szansa czy konieczność. Wystąpienie na otwarcie konferencji spółdzielczości rolniczej. Spółdzielczość rolnicza w rozwoju wsi i rolnictwa. In: Mater. konf. 1-2.06.2006, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRS "Samopomoc Chłopska"w Miedzeszynie. KRS, Warszawa, 13-16.
 3. Dzun W., 2009. Spółdzielnie produkcji rolnej w procesie przemian systemowych. Zagad. Ekon. Roln. 4, 74-87.
 4. Guzewicz W., Zdzieborska M., Żarska A., 2001. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne w warunkach gospodarki rynkowej (lata 1989-2000). IERiGŻ, Warszawa.
 5. Markuszewski Z., Olubiński A., 1988. Oddziaływanie rolniczych spółdzielni produkcyjnych na środowisko wiejskie. W: Rolnicze spółdzielnie produkcyjne w Polsce Ludowej. Red. E. Mazurkiewicz. PWRiL, Warszawa, 302-303.
 6. Mazurkiewicz E., 1988. Polityczne i społeczne przesłanki tworzenia i rozwoju rolniczych spółdzielni produkcyjnych. W: Rolnicze spółdzielnie produkcyjne w Polsce Ludowej. Red. E. Mazurkiewicz. PWRiL, Warszawa, 8-9.
 7. Mierzwa D., 2005. W poszukiwaniu nowego modelu spółdzielczości rolniczej. Wyd. AR, Wrocław.
 8. Pudełkiewicz E., 1990. Samorząd a efektywność ekonomiczna i społeczna w RSP. IERiGŻ, Warszawa.
 9. Rolnictwo w Polsce. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne. 2008. Red. K. Stanisławski. Wyd. "Czarno-Biała", Bydgoszcz.
 10. Tomczak P., 2010. Rolnicza spółdzielczość produkcyjna na Dolnym Śląsku po 1989 roku. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 11. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. 1982. Dz.U. Nr 30, poz. 210, art. 138.
 12. Woś A., 1991. Kierunki i czynniki rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej. IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu