BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lestariadi Riski A. (Brawijaya University, Indonesia), Thongrak Sutonya (Prince of Songkla University, Thailand), Anindita Ratya (Brawijaya University, Indonesia)
Tytuł
Efficiency of Resource Use in Small-Scale white Shrimp (Penaeus Vannamei) Production in Lamongan Regency, East Java Province, Indonesia
Wydajność wykorzystania zasobów w produkcji białej krewetki (Penaeus vannamei) na małą skalę w regencji Lamongan, prowincji Wschodnia Jawa w Indonezji
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2012, z. 4 (26), s. 31-42, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja, Rybołówstwo, Technologia produkcji żywności
Production, Fishery, Food production technology
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Indonezja
Indonesia
Abstrakt
Badanie przeprowadzono w celu ustalenia wydajności wykorzystania zasobów w produkcji białej krewetki (Penaeus vannamei) na małą skalę w regencji Lamongan, prowincji Wschodnia Jawa w Indonezji. Metoda prostej próby losowej została użyta do wyboru 125 hodowców białej krewetki na małą skalę spośród sześciu obszarów badawczych na terenie regencji Lamongan. Funkcję produkcyjną białej krewetki ustalono za pomocą metody najmniejszych kwadratów. Wyniki wykazały, że funkcja produkcyjna podwójnego logarytmu była najbardziej odpowiednia do wyjaśnienia związku pomiędzy wydajnością białej krewetki a zastosowanym wkładem. Współczynnik determinacji (R2 = 0,846) wskazał, że 84,6% zmienności w wydajności produkcji białej krewetki zostało objaśnione przez zmienne objaśniające w modelu. Wyniki wykazały, że praca, nawóz, pasza i gęstość obsady są istotnymi wyznacznikami wkładu produkcyjnego. Ponadto szacunkowe kalkulacje wskaźnika wartości produktu marginalnego do marginalnego kosztu czynnika wykazały nieoptymalne połączenie wkładu wśród hodowców białej krewetki. Wykazały, że gospodarstwa akwakulturowe nie są wydajnie wykorzystywane pod względem pracy, paszy i gęstości obsady, gdzie wskaźniki wyniosły odpowiednio 1,94, 1,93 i 171,4. Natomiast wskaźnik dla nawozu osiągnął wartość 0,11, czyli był nadmiernie wykorzystywany. (abstrakt oryginalny)

This study carried out to determine the efficiency of recourses used in white shrimp (Pe-naeus Vannamei) production in Lamongan Regency, East Java Province, Indonesia. The simple random sampling technique used to select 125 small-scale white shrimp farmers from six-study areas in Lamongan Regency. The white shrimp production function was es-timated using Ordinary Least Square (OLS) technique. The results indicated that Double Log production function had the best fit in explaining the relationship between output of white shrimp and inputs used. The coefficient of determination (R2 = 0.846) indicated that the eighty-four point six percent of variation in output of white shrimp was explained by the independent variables in the model. Findings showed that labor, fertilizer, feed and stocking density are significant determinants of production inputs. Moreover, the estimates of the ra-tio of the value of marginal product (VMP) to marginal factor cost (MFC) revealed that the non-optimal combination of inputs among the white shrimp farmers, it showed that the aq-uaculture farms resources were inefficiently utilized for labor, feed and stocking density by 1.94, 1.93 and 171.4 respectively, while fertilizer showed otherwise by 0.11 or over utilized. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Debertin D.L., 2002. Agricultural production economics. MacMillan.
  2. Dyspriani P., 2007. Governance and the study of shrimp revitalization program in Indonesia. Department of Social and Marketing Studies Norwegian College of Fisheries Sciences, University of Tromsø.
  3. Herianto A.S., 2010. Agricultural fisheries extension in Indonesia - origins. Transportation and current challenges. Ext. Farm. Syst. J. 6, 1.
  4. Marine and fisheries statistics. 2006. Manister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia, Jakarta.
  5. Marine and fisheries statistics. 2010. Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia, Jakarta.
  6. Nurdjana M.L., 2006. Indonesia aquaculture development. International Workshop on Innovative Technologiesfor Eco-Friendly Fish Farm Management and Production on Safe Aquaculture Food. Bali.
  7. Poernomo A., 2004. Historical development of shrimp farming and technology in the brackish water pond. National Symposium on Scientific Development and Aquaculture Technology, (p. 18). Jakarta.
  8. Soekartawi. 2003. Principles of agricultural economics, theory and its application. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
  9. The State of World Fisheries and Aquaculture. 2010. Food and Agricultural Organisation, Rome.
  10. Ugwumba C.O., 2010. Allocative efficiency of 'Egusi' melon (Colocynthis citrullus lanatus) production inputs in Owerri West Local Government Area of Imo State, Nigeria. Journal Agricultural Science 1, 1: 95-100.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu