BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogoziński Kazimierz
Tytuł
Cywilizacja usługowa - samorealizujące się niespełnienie. Szkice z pogranicza epok
Źródło
Materiały Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Katedra Usług, 2003, nr 1, 187 s., wykr., bibliogr. 80 poz.
Słowa kluczowe
Usługi, Cywilizacja, Marketing, Marketing relacji, Marketing usług, Cywilizacja europejska
Services, Civilization, Marketing, Relationship marketing, Service marketing, European civilization
Abstrakt
Usługi są wszędzie, ale myślimy i zachowujemy się tak, jakby ich w ogóle nie było. Uświadomienie sobie ich znaczenia w życiu jednostki i całych społeczeństw mogłoby ułożyć się w nową cywilizacyjną jakość. Dlaczego więc obawiamy się nazwać nadchodzącą cywilizację "usługową"? Jest to chyba pytanie na miarę problemów z przełomu wieków i tysiącleci. Oczywiście to, że jakaś sprawa absorbuje czyjeś myśli nie jest jeszcze wystarczającym argumentem, by zaprzątać nim uwagę innych, więc podaję dwa dalsze uzasadnienia, tłumacząc powstanie tej publikacji. Po pierwsze, jest nim "waga" problemu zupełnie nieobecnego w refleksjach snutych na koniec wieku, jakby wyobraźnia, zamiast pobudzać do dyskusji nad kształtem przyszłości, uległa paraliżowi pod wpływem inercyjnego myślenia. Nie będzie bardziej sprzyjających okoliczności dla podjęcia dyskusji nad kształtem przyszłej cywilizacji europejskiej, niż moment zasadniczej zmiany kalendarza. Tym bardziej, że owa zmiana zbiega się z wyraźnie zauważalnym przesileniem cywilizacyjnym. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackroyd P., Blake, Poznań 2001
 2. Amber T., Reflections in China: re-orienting images of marketing, Marketing Management, Summer 1995
 3. Arendt H., O przemocy, Biblioteka Aletheia, Warszawa 1998
 4. Barber B.R., Dżihad kontra Mcświat, Warszawa 2001
 5. Bauman Z., Zycie do natychmiastowego użytku, Gazeta Wyborcza, 3-4 listopada 2001
 6. Bell D., The comming Postindustrial Society. A venture in social force sting, Basic Books Inc. Publishers, N. York 1973
 7. Brown S., Marketing - the Reto Revolution, SAGE Publications, 2001
 8. Buber M., Ja i Ty, Wybór pism filozoficznych, Warszawa 1992
 9. Bukowski J., Zarys filozofii spotkania, Kraków 1987
 10. Castells E., The Power of identyty, Blackwell Publ. 1997
 11. Chase R., Gervin D.A., The Service Factory: a Future Vision, QUIS 2
 12. Czarnowski S., Kultura, Warszawa 1958
 13. Damasławski A., Świat nie na sprzedaż. Rozmowy o globalizacji, Warszawa 2002
 14. De Chardin T., Fenomen człowieka, Pisma t. 4, Warszawa 1993
 15. De Chardin T., Moja wizja świata, Pisma t. 3, Warszawa 1987
 16. Dilthey W., Rozumienie i życie, [w:] Wokół rozumienia, Studia i szkice z hermeneutyki, red. T. Gadacz, Kraków 1993
 17. Drucker P., Post-capitalist society, Butterworth/Heinemann, Oxford 1993
 18. Dubos R., Człowiek, środowisko, adaptacja, Warszawa 1979
 19. Duby G., Der heilige Bernhard und die Kunst der Zisterzienser, Fischer Verlg 1991
 20. Duby G., Rok tysięczny, Warszawa 1997
 21. Dylus A., Chrześcijaństwo na areopagu gospodarki, Znak nr 513
 22. Eliade M., Aspekty mitu, Warszawa 1998
 23. Eliade M., Mit wiecznego powrotu, Warszawa 1998
 24. Fukuyama E, Wielki wstrząs, Politeja 1999
 25. Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Biblioteka socjologiczna, Warszawa 2001
 26. Gummesson E., Total Relationship. Rethinking Marketing Management: From 4 Ps to 30 Rs. Butterworh-Heinemann, wyd. I 1999, wyd. II 2000
 27. Handy Ch., Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Warszawa 1996
 28. Hirschman A., Krytyka, lojalność, rozstanie, Wyd. Znak, Kraków 1995
 29. Honderich T. (red.), Encyklopedia filozofii, Poznań 1998, t. I
 30. Hughes H.S., Consciousness and society. The reconstruction of european social thought, Vintage Books, N. York 1961
 31. Irons K., The World of Superservice. Creating profit through a passion for customer service, Addison-Wesley 1996
 32. Janowska K., Mucharski P. (red.), Rozmowy na koniec wieku, [w:] Koniec tysiąclecia. O czasie i drogach nowożytności, Kraków 1999
 33. Jan Paweł II, Dives in misericordia, Tekst i komentarze, Lublin 1983
 34. Jaspers K., Filozofia egzystencji, Warszawa 1990
 35. Jung C.G., Rozmowy, wywiady, spotkania, (red.) W. McGuire i R.F.C. Hull, Warszawa 1999
 36. Jung C.G., Wspomnienia, sny, myśli. Spisane i podane do druku przez A. Jaffe, Warszawa 1999
 37. Kania I., Ścieżka nocy, Kraków 2001
 38. Koneczny F., Napór Orientu na Zachód, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 1999
 39. Koneczny F., Napór Orientu na Zachód, Wyd. Lubelskie 1999
 40. Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1971
 41. Kracik J., Trwogi i nadzieje końca wieku, Kraków 1999
 42. Krutch J.W., Koloid i kryształ, [w:] Wielkie eseje w nauce, red. M. Gardner, Warszawa 1998
 43. Lasch Ch., Culture of Narcissism, American Life in an Age of Diminishing Expectation, W.W. Norton & Company 1991
 44. Le Goff J., Sakiewka i życie. Gospodarka i religia w średniowieczu, Gdańsk 1995
 45. Lem S., Okamgnienie, Kraków 2000
 46. Marrou H.-J., Zmierzch Rzymu czy późna starożytność? III-IV w., Warszawa 1977
 47. May R., Psychologia i dylemat ludzki, Warszawa 1989
 48. Michalski K. (red.), Koniec tysiąclecia. O czasie i drogach nowożytności. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków 1999
 49. Michalski K. Krótka historia Apokalipsy i jej zeświecczenia
 50. Miłosz Cz., Metafizyczna pauza
 51. Morgan G., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina of Poznań, Poznań 1997
 52. Naisbitt J., Megatrendy, Poznań 1997
 53. Nietzsche F., Poza dobrem i złem, Warszawa 1907
 54. Niewadzi Cz., Usługi w gospodarce narodowej, Warszawa 1975
 55. Olszewski D. (red.), Cystersi w Polsce, Kielce 1990
 56. Ou-Fan Lee L., Koniec tysiąclecia, (red.) K. Michalski, O czasie i drogach nowożytności. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków 1999
 57. Pasierb J.S., Pionowy wymiar kultury, Kraków 1983
 58. Popper K.R., Świat ludzkich skłonności, Kraków 1996
 59. Popper K.R., Wiedza a zagadnienie ciała i umysłu, Warszawa 1994
 60. Popper K.R., W poszukiwaniu lepszego świata, Warszawa 1997
 61. Ritzer G., Macdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 1999
 62. Rogoziński K., Cysterski trakt, W drodze 1992/8
 63. Rogoziński K., Imperatyw zaspokajania potrzeb i przezwyciężanie go, Przegląd Powszechny 1998/6
 64. Rogoziński K., Nowy marketing usług, Wydawnictwo AE, Poznań (1998), Wydanie II, Poznań 2000
 65. Rogoziński K., Odczynianie marketingu, Przegląd Powszechny 1997/10
 66. Rogoziński K., O marketingu - mimo wszystko - inaczej, Marketing i rynek 2002/5
 67. Rogoziński K., O profesjonalizmie kształtującym osobowość i ich wpływie na kulturę organizacji, [w:] Marketing usług profesjonalnych. T. III, Wyd. Katedry Usług AE, Poznań 2001
 68. Rogoziński K., Spór o istnienie usług, Wiadomości statystyczne 2002/2
 69. Rogoziński K., Wspólna Europa cystersów, [w:] Chrześcijańskie korzenie, pod red. S. Sterny- Wachowiaka, Poznań 1997
 70. Rogoziński K., Wspólna Europa cystersów, [w:] Obcowanie z wolnością, Dialogi literackie polsko- niemieckie, pod red. B. Chrząstowskiej, Poznań-Berlin 2001, t. 2
 71. Rogoziński K., Usługi rynkowe, Wyd. AE, Poznań 2000
 72. Rogoziński K., Usługi pod presją technologii, Marketing i rynek 2001/7
 73. Roszak Th., Where the Westland Ends. Politisc and Transcendence in Postindustrial Society, New York 1972
 74. Ruskin J., Sztuka, społeczeństwo, wychowanie. Wybór pism, Warszawa 1977
 75. Tillich P., Christientum und Soziale Gestaltung, Stuttgart 1962
 76. Wildstein B., Profile wieku, Politeja 2000
 77. Witzel M., God's entrepreneurs, FT Mastering Management Review 1998, Issue 18
 78. Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1969
 79. Yeung I., Tung R., Achiving Business in confusian Societes: the importance of guanxi, Organisational Dinamics, Autumn 1996
 80. Żynal A., Duchowość chrześcijańska i jej podstawy w świetle teologii soborowej, [w:] Chrześcijańska duchowość. W nurcie zagadnień soborowych, t. 14, Warszawa 1981
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-6465
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu